Wijkplatform Doorslag stelt meldpunt overlast in: parkdoorslag@gmail.com

Het wijkplatform Doorslag heeft met het oog op het openstellen van de Duikeendtunnel een eigen meldpunt voor het melden van overlast ingesteld. Als de overlast terugkeert, zal de tunnel weer worden gesloten. De afgelopen paar jaar is gebleken dat niet alle meldingen van bewoners bij politie en gemeente goed zijn opgenomen in de betreffende administraties. Daarom gaat het wijkplatform de meldingen van overlast ook zelf bijhouden.

Bewoners die niet (meer) bij de politie melding willen maken van overlast omdat ze er geen vertrouwen meer in hebben of bang zijn voor represailles kunnen bij het meldpunt van het wijkplatform hun meldingen kwijt. De meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alle vormen van overlast (alcoholgebruik, gebruik van en handel in drugs, samenscholing met herrie, geschreeuw, vuurwerk, vernielingen, vervuiling, wildplassen, scooterraacen over wandelpaden en door gazons, brandstichting) in het gebied rondom de Duikeendtunnel en het wijkpark bij de Kauwenhof, Lidl en Ringfazant kunnen worden gemeld. Belangrijk blijft natuurlijk dat de bewoners de overlast melden bij de politie (0900 8844 of in noodgevallen 112), maar de bewoners wordt nadrukkelijk gevraagd overlast ook te melden bij parkdoorslag@gmail.com

« archief overzicht