Open dag Wonen voor later, 26 augustus 2023

Wijkberichten van Doorslag

Op deze pagina vindt u berichten uit en over de wijk Doorslag. Heeft u een bericht dat u geplaatst wilt zien en waarvan u denkt dat het leuk/belangrijk is voor de bewoners van de Doorslag, kunt u dat bericht sturen naar www.wijkplatformdoorslag@notice.nu. De beheerder van de website bepaalt of het bericht geplaatst wordt.

ZATERDAG 26 AUGUSTUS OPEN DAG WONEN VOOR LATER

Zaterdag 26 augustus 2023 openen 6 wooncomplexen hun deuren van 11.00-14.00 uur. Dit is uw kans om binnen te kijken bij het Colijnpark, Boerderij Bos, Wenckebachplantsoen, Van Reeshof, Van Baarenhove en het Dijkhuis.

GEMEENTERAAD 22 JUNI 2023 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUIZERDLAAN-KAUWENHOF

Donderdag 22 juni a.s. komt het ontwerpbestemmingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof aan de orde in de gemeenteraadsvergadering. Donderdag 15 juni jl. was er een Avond voor de Stad over dit onderwerp. Donderdagavond 15 juni jl. was er een Avond voor de Stad over o.a. het ontwerpbestemmingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof. 
Het wijkplatform Doorslag heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken/mee te praten over dit onderwerp.
We hebben aangegeven dat de (meeste) bewoners van de wijk willen dat de verhuizing van de Lidl van de Kauwenhof naar de Buizerdlaan doorgaat, omdat de situatie zoals deze nu is onhoudbaar is op de Kauwenhof. Nu is de kans om op de nieuwe plek - de Buizerdlaan - een goede, veilige situatie te creëren die geen overlast geeft voor de omwonenden en die veilig is voor fietsers, voetgangers en automobilisten. De Fietsersbond wil veel minder parkeerplaatsen bij de Lidl, maar dan bestaat het gevaar dat de klanten van de Lidl in de wijk gaan parkeren. Immers, klanten - zeker als zij van buiten de wijk komen - komen toch met de auto en niet met de fiets.
Een voorstel om aan de achterzijde een ingang voor fietsers te maken, is geen slecht idee. 
De advocaat van een aantal supermarkten - Albert Heijn Hoog Zandveld, Boons, Nettorama en Plus - maakte duidelijk dat de supermarkten niet willen dat de Lidl verhuist. Volgens de advocaat kan er makkelijk op de Kauwenhof een uitbreiding van de Lidl komen. Op de vraag van een raadslid of zij de situatie ter plekke kent, kwam geen duidelijk antwoord. Wij zijn van mening dat dit niet mogelijk is op de Kauwenhof, zeker omdat dan voorzieningen als de apotheek en ook de cafetaria in het geding komen. 
Het wijkplatform heeft ook duidelijk aangegeven dat we als klanten van supermarkten graag zelf bepalen  naar welke supermarkt we toe willen om boodschap-pen te halen en daar goed toe in staat zijn.
We hopen dat de raadsleden instemmen met het ontwerpbestemmingsplan en dat er verder gegaan kan worden en dat de andere supermarkten geen bezwaar gaan maken. Het is duidelijk dat de supermarkten niet denken aan de belangen van de bewoners van Doorslag, maar aan hun eigen belang. Het zal sowieso nog lang duren voordat de verhuizing een feit is, maar door bezwaren zal het nog langer duren.

Wilt u laten zien, dat u betrokken bent bij dit onderwerp en wilt dat de Lidl verhuist, woon dan de raadsvergadering bij, om 19.30 uur in het gemeentehuis.