Werkzaamheden Roerdomplaan uitgesteld.

De werkzaamheden aan de Roerdomplaan (asfaltering) worden uitgesteld tot 2013. Het was de bedoeling dat de Roerdomplaan aangepakt zou worden vanaf 26 augustus jl. Doordat de werkzaamheden aan de trambaan langer duren moeten de passagiers naar Utrecht etc. nu met de bus reizen. Als de Roerdomplaan geasfalteerd wordt, is er geen busvervoer mogelijk. Om iedereen toch in de gelegenheid te stellen met het openbaar vervoer te reizen, is de asfaltering dus uitgesteld.

Het is nog niet bekend wanneer in 2013 begonnen wordt met de werkzaamheden. Onder het kopje documenten kunt u zien wat de werkzaamheden in zullen houden.