Bewoners en wijkplatform Doorslag tegen nieuwbouwplannen Vitens

Besluit over bouw waterfabriek Vitens uitgesteld
Wethouder Bert Lubbinge is 8 oktober op bezoek geweest bij de bewoners van de IJsselsteinseweg. In het gesprek hebben de bewoners hun bezwaren toegelicht tegen de bouw van een Vitens waterfabriek in het IJsselbos. De bezwaren waren voor de wethouder aanleiding om eerst op een aantal punten opheldering te vragen. Hierdoor is de bespreking in de gemeenteraad met tenminste een maand vertraagd.

Lees meer in de nieuwsbrief van de bewoners onder het kopje Documenten.

Het wijkplatform Doorslag ondersteunt de bezwaren van de bewoners tegen de bouwplannen van Vitens en heeft dit middels een brief kenbaar gemaakt aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.