Wijkplatform Doorslag bijzonder verrast door besluit gemeenteraad de Duikeendtunnel weer open te stellen

Het Dagelijks Bestuur van het wijkplatform is bijzonder verrast door het besluit van de gemeenteraad de Duikeendtunnel weer open te stellen voor voetgangers. De Duikeendtunnel is al jaren een plaats van overlast: zowel geluids- als vuiloverlast. Sinds de afsluiting is de overlast op die plek verdwenen. De gemeente heeft een onderzoek gehouden onder de bewoners. De bewoners hebben in ruime meerderheid aangegeven dat zij de tunnel dicht willen houden. Het wijkplatform Doorslag ondersteunt deze mening omdat het afgelopen jaar is gebleken dat de overlast aldaar sterk is afgenomen. Het wijkplatform vindt dat de beslissing van de direct betrokkenen - in dit geval de bewoners - het zwaarst hoort te wegen. Het is jammer dat aan de belangen van de bewoners voorbijgegaan wordt.

« archief overzicht