De wijkschouw in september 2013 bij de Duikeendtunnel

Hier vindt u informatie over belangrijke zaken voor de wijk. Onder buurtvertegenwoor-diging kunt u lezen hoe de vertegen-woordiging van de bewoners in het wijkplatform geregeld is.

 

SCHOOL- EN SPORTGEBOUWEN DOORSLAG

Onder het kopje School- en sportgebouwen werkgroep Groenling vindt u informatie over de herijking van de school- en sportgebouwen in de wijk Doorslag en specifiek van de werkgroep Groenling, bestaande uit bewoners rondom de locatie Groenling.

ASBESTDAKEN

Onder Wijkthema's, Asbestdaken, vindt u de samenvatting van de bijeenkomst over asbestdaken in de wijk op 5 september jl. en de presentatie van Energie Nieuwegein zoals die die avond gehouden is.

PARKEREN

Heeft u opmerkingen over het parkeren bij u in de buurt, laat dit dan weten aan het wijkplatform: wijkplatformdoorslag@notice.nu.