De bomen achter de Trekvalk die dreigen gekapt te worden

Hier vindt u informatie over belangrijke zaken voor de wijk. Onder buurtvertegenwoordiging kunt u lezen hoe de vertegenwoordiging van de bewoners in het wijkplatform geregeld is.

BEZWAAR TEGEN KAP 11 BOMEN PARKSTROOK ACHTER TREKVALK

Het wijkplatform Doorslag heeft bezwaar aangetekend tegen de kap van 11 bomen in de Parkstrook achter de Trekvalk.

In Nieuwegein is een Boombeschermingsplan. Een boom krijgt punten voor zaken die pleiten voor de boom en minpunten voor zaken die tegen de boom pleiten. Zijn er meer pluspunten, dan is de boom gered. Zijn er meer minpunten, dan kan de boom gekapt worden. Op zich een prima plan mits men zich er aan zou houden. In de gemeente Nieuwegein wordt dit Boombeschermingsplan wanneer het zo uitkomt, genegeerd. Dit geval doet zich voor bij de bomen aan het Ganzenpad achter de Trekvalk. Hier staat een aantal 40 jarige populieren. De bomen scoren 55 pluspunten en 22 minpunten. De bomen zijn in maart 2020 uit de "Rapportage Boomwaardebepalingen waardering verwijderingsbelang" gekomen met een levensduur van langer dan 10 jaar. Het zijn vrouwtjes populieren. Deze bomen verliezen zo'n twee weken per jaar witte pluizen. Een prachtig uniek natuurver-schijnsel. De omgeving kleurt wit middenin de lente. Het is als sneeuw in de zomer.
Er is een aantal bewoners nieuw komen wonen die vinden dat de overlast van de bomen onoverkomelijk is. Zij hebben kap van de bomen aangevraagd.
Het wijkplatform heeft hiertegen bezwaar aangetekend omdat het van mening is, dat twee weken ver-meende overlast geen reden is om het Boombeschermingsplan niet uit te voeren. Als er om een dergelijke reden over gegaan wordt tot kap, geeft het hele Boombeschermingsplan geen enkele bescherming voor bomen. De bomen staan er al 40 jaar en hebben eerder nooit geleid tot klachten over overlast. Laten we positief kijken naar natuurverschijnselen. Het hele jaar door staan deze bomen er als een groen schild tussen de snelweg A2 en de huizen. Er worden veel bomen gekapt in de wijk. Afgelopen jaar is al de helft van de bomen langs de eeuwenoude Randijk weggehaald en de andere helft volgt nog. Ook op de Bergfluiter worden bomen gekapt.

SCHOOL- EN SPORTGEBOUWEN DOORSLAG

Onder het kopje School- en sportgebouwen werkgroep Groenling vindt u informatie over de herijking van de school- en sportgebouwen in de wijk Doorslag. In de vergadering van de gemeenteraad van 4 maart 2021 is gekozen voor de bouw van een kindcentrum met een gymzaal plus. Er wordt nog onderzoek gedaan of dit nieuwbouw wordt of vernieuwbouw. Vernieuwbouw gaat verder dan renovatie. Het gebouw wordt toekomstbestendig gemaakt, zodat het voldoet aan alle eisen van de tegenwoordige tijd o.a. qua duurzaamheid. In het gebouw komen de twee basisscholen De Krullevaar en de Trompetvogel, de peuterspeelzaal en de BSO.

De gymzaal plus is kleiner dan een sportzaal en heeft geen tribune en kantine. Dit is wat de bewoners rondom de Groenling graag wilden. Zij vreesden voor verkeers- en geluidsoverlast als er een tribune en kantine zouden komen. In de sportzaal was het de bedoeling dat er ook wedstrijden gehouden zouden kunnen worden in de weekenden.

Er wordt nog gekeken naar verkeersmaatregelen rondom de locatie Groenling om de verkeerssituatie voor de schoolgaande kinderen zo veilig mogelijk te maken.

PARKEREN

Heeft u opmerkingen over het parkeren bij u in de buurt, laat dit dan weten aan het wijkplatform: wijkplatformdoorslag@notice.nu.