Eerste nummer wijkkrant Doorslag

De wijkkrant Doorslag zal drie keer per jaar verschijnen. De redactie wordt gevormd door het bestuur van het wijknetwerk Doorslag. In de krant vindt u informatie over allerlei zaken in en uit de wijk en over het wijknetwerk. In dit nummer o.a. informatie over het wijkbudget, de regels voor aanvragen uit dit wijkbudget, de verdeling van de wijk in buurten en een artikel over de wijkschouw die gehouden is in september 2010.

In dit nummer ook de agenda voor de wijk en berichten over gebeurtenissen in de wijk.