WECYCLE in de wijk

WECYCLE IN DE WIJK BIJ         
DE KRULLEVAAR
Nederlanders gooien gemiddeld 2 kg per persoon per jaar aan apparaten weg. Door ze te recyclen wordt de afvalberg kleiner en worden materialen teruggewonnen, die kunnen dienen als grondstof voor bijv. bushokjes, pennen, kleerhangers. Al ruim een jaar zamelt basisschool De Krullevaar afgedankte apparaten in, samen met Wecycle, dat de inzameling en recycling van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste) organiseert. De Krullevaar spaart hiermee punten, die de school kan  inwisselen voor nieuwe schoolspullen, zoals sport- en spelmaterialen en pleinplakkers. Heeft u afgedankte apparaten en passen ze in een boodschappentas? Levert u ze dan in bij de Krullevaar (Groenling 11-13, vlakbij het St. Antonius ziekenhuis). Dat kan iedere woensdag. Zo werkt u mee aan een beter milieu!