Spoedreparatie riolering Braamsluiper-Bergfluiter

De Braamsluiper is vanaf vrijdag 12 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer. Oorzaak is een gat in het wegdek op de kruising Groenling en Braamsluiper. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid. De direct aanwonenden zijn vrijdag geïnformeerd via een buurtbericht.

Oorzaak en herstel

Het gat in de weg is het gevolg van een breuk in de riolering. Hierdoor is het zand erom heen weggespoeld en de weg verzakt. Het lozen van huishoudelijk afvalwater door bewoners kan gewoon doorgaan. Middels een pomp wordt de afvoer gewaarborgd. Een aannemer is direct begonnen met herstel.

Bereikbaarheid

De weg is vanaf vrijdag 12 oktober 2012 afgesloten voor doorgaand verkeer. Met borden wordt een omleidingsroute aan gegeven. Om de toegang tot de Groenling mogelijk te maken zijn er rijplaten neergelegd door de aangrenzende groenstrook. De woningen aan de Braamsluiper blijven voor voetgangers bereikbaar.

Dit bericht is afkomstig van de website van de gemeente Nieuwegein. Door onderstaande link te kopiëren, komt u terecht op de betreffende pagina, waar u ook een plattegrond vindt van de afsluiting.

http://www.nieuwegein.nl/infotype/news/newsitem/view.asp?objectID=38766

Onder de kop Documenten vindt u het buurtbericht onder het kopje Informatie.