Sanering asbesthoudend materiaal bij De Bron tot 13 mei

De gemeente heeft zoals u weet sinds woensdag 6 april een terrein van ongeveer vijf meter rondom kerkelijk centrum De Bron aan de Buizerdlaan afgezet met hekken. In het buurtbericht van 6 april is vermeld dat deze afzetting noodzakelijk is omdat bij de verbouwing van het kerkgebouw asbesthoudend materiaal is vrijgekomen. In het buurtbericht van 20 april was de planning dat de sanering voor het weekeinde van 30 april gereed zou zijn. Met dit buurtbericht informeren wij u dat de sanering langer duurt en op 13 mei afgerond is.

Hoe zit het met de sanering?

De opruimwerkzaamheden worden verricht door een gespecialiseerd en daarvoor gecertificeerd bedrijf. Dit bedrijf heeft bij de werkzaamheden een nieuwe verontreiniging geconstateerd. Hier is onderzoek naar gedaan en vervolgens heeft het bedrijf van het kerkbestuur opdracht gekregen om ook deze te saneren. Dit is de reden voor de nieuwe vertraging. Ook de nieuwe sanering levert geen risico op voor de volksgezondheid.

Wanneer worden de hekken verwijderd?

Zodra het asbest is verwijderd, worden de hekken weggehaald. Dat zal na het weekeinde van 13 mei zijn.

Is er gevaar voor de volksgezondheid?

Buiten de afzetting is geen gevaar voor de volksgezondheid. De opruiming vindt plaats door werknemers in beschermende kleding. Zij dragen de beschermende kleding omdat zij dagelijks met asbest werken. Dit is ook verplicht vanuit de Arbowetgeving. De gemeente heeft het kerkbestuur per brief en in een gesprek dringend gevraagd om bezoekers of vrijwilligers die in de buurt van het pand of in het pand zijn geweest tijdens de sloopwerkzaamheden te informeren. Vrijwilligers die geholpen hebben bij de verbouwing en vragen hebben over gezondheidsrisico's kunnen zich richten tot de eigenaar van het gebouw. Voor aanvullende informatie kunnen ze contact opnemen met de gemeente Nieuwegein via 14030.

Is het kerkgebouw in de tussentijd open voor gebruik?

Nee. Zolang het asbest niet verwijderd is en het terrein is voorzien van hekken, is de kerk niet toegankelijk. Dit om te voorkomen dat het asbest verder verspreid wordt in de kerk of in de omgeving (daardoor wordt het gebied groter en het opruimer lastiger).

« archief overzicht