Hollands Jaagpad afgesloten voor autoverkeer

HOLLANDS JAAGPAD AFGESLOTEN VOOR AUTOVERKEER
Mede dankzij de volhardende inzet van het wijkplatform Doorslag is het Hooglandse Jaagpad afgesloten voor doorgaand verkeer

door middel van het plaatsen van paaltjes vlakvoor de brug over de Kromme IJssel. De weg wordt veel gebruikt door fietsers envoetgangers. De weg was al alleen bestemd voor bestemmingsverkeer, maar werd veel gebruikt als sluiproute tussen Nieuwegein enIJsselstein. Deze gevaarlijke situatie is nu voorbij. Maar inmiddels is er al weer één van de twee palen weggehaald. Het beleid van de gemeente is dat in de winter palen van hoofdfietsroutes weggehaald worden om de gladheidsbestrijding te kunnen waarborgen. Het is volgens de gemeente niet haalbaar dat de palen voor de auto van de gladheidsbestrijding worden weggehaald en achter de auto weer worden teruggezet. Hier is het toereikend om één van de twee palen weg te halen om de strooiwagen te laten passeren. Het overgebleven paaltje moet voldoende zijn voor automobilisten om te beseffen dat de weg feitelijk is afgesloten. De bebording gesloten voor motorvoertuigen blijft staan. Automobilisten die er toch rijden, kunnen bekeurd worden. 

« archief overzicht