Effectiviteit 30km gebieden

EFFECTIVITEIT 30KM GEBIEDEN

Landelijk wordt er een discussie gevoerd over de 30km gebieden binnen de bebouwde kom. Daarbij komen vooral vragen aan de orde over de effectiviteit van deze gebieden. Wordt er daadwerkelijk stapvoets gereden? Daar waar nog steeds veel te hard gereden wordt, is het de vraag hoe de veiligheid verder verbeterd zou kunnen worden. Is strenger handhaven daar een middel voor of een betere inrichting van de 30km gebieden. Deze vragen spelen ook binnen onze gemeente.
1. Wordt er in zijn algemeenheid langzaam gereden in de 30km gebieden?
2. Kunt u aangeven in welke 30km gebieden veel te hard wordt gereden?
3. Heeft u mogelijke oplossingen om de verkeersveiligheid binnen deze 30km gebieden te verbeteren?
4. Zijn er straten in uw wijk, waarvan u vindt dat ze ook ingericht zouden moeten worden tot 30km gebied?
De CDA-fractie vraagt aan alle wijkplatforms reacties hierop. Als zij reacties retour hebben, willen zij kijken of het mogelijk is om n.a.v. de uitkomsten met oplossingen te komen en die via een voorstel aan de Raad voor te leggen of middels een brief bij het college van B en W onder de aandacht te brengen.
We willen graag reacties van de bewoners van Doorslag vernemen, zodat we als wijkplatform uw mening kunnen doorgeven.
Reacties naar: wijkplatformdoorslag@notice.nu of p/a buurtcentrum De Brink, Parelduiker 13, 3435 EP  Nieuwegein.