Bruggetjes Doorslag

Het bruggetje bij de Braamsluiper

De bruggetjes in de Braamsluiper en de Specht zijn voorlopig opgeknapt. De bruggetjes zijn nog niet in hun oude staat hersteld. Dit staat op het programma voor 2011. Tijdens de wijkschouw van 29 september jl. stonden deze bruggetjes op het programma. Het wijkplatform houdt nauwlettend in de gaten wat er met de bruggetjes gebeurt.