Bewoners vragen tijdens wijkschouw aandacht gemeenteraadsleden voor Duikeendtunnel

Tijdens de wijkschouw op 4 september jl. werd door het wijkplatform Doorslag bij gemeenteraadsleden aandacht gevraagd voor de Duikeendtunnel. De meerderheid van de naaste bewoners van de tunnel had al eerder via een enquete van de gemeente te kennen gegeven dat ze de tunnel dicht willen houden.
Door de afsluiting van de tunnel 2 jaar geleden is de rust in dit stukje Doorslag teruggekeerd, na jaren van overlast. Door de dreigende openstelling vrezen de bewoners dat het weer gedaan is met hun rust.
De bewoners waren niet onder de indruk van het argument van een aantal gemeenteraadsleden dat niet gezwicht mag worden voor overlast. De bewoners hebben er geen vertrouwen in dat het probleem van de overlast opgelost kan worden. Al jaren wordt door politie, gemeente en jongerenwerk getracht de overlast te beperken. De tunnel is dicht gegaan op het hoogtepunt van de overlast. De bewoners zijn bang dat het hele verhaal weer opnieuw begint.
Het wijkplatform Doorslag hoopt met de bewoners dat de gemeenteraad terugkomt op haar besluit de tunnel weer open te stellen. Het gemak om door de tunnel te kunnen lopen in plaats van 100 m verderop de trambaan over te steken, weegt volgens het wijkplatform bij lange na niet op tegen de rust en het woonplezier van de bewoners.
Op het aanbod van één van de bewoonsters om een maand van woning te verwisselen met gemeenteraadsleden zodat zij aan den lijve kunnen ondervinden wat de overlast inhoudt, gingen de gemeenteraadsleden niet in.

« archief overzicht