Bestrating na rioolvervanging in Doorslag start 6 februari

Het definitief bestraten van het zuidelijk gedeelte van de wijk waar de riolering is vervangen, start op 6 februari. Dit blijft wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Na de rioolvervanging in de straten Steenarend, Sperwerlaan, Zeearend, Stootvalk, Torenvalk, Boomvalk, Harpij en Smient is de straat tijdelijk dicht gemaakt zodat de ondergrond nog kan nazakken. Dit is nu voldoende gebeurd en is het tijd de definitieve bestrating te leggen. Zeventien bomen in het gebied zijn inmiddels gekapt omdat ze last hebben van wortelopdruk en in de bestrating staan. Voor een aantal bomen is een kapvergunning verleend, de overige bomen zijn niet kapvergunning plichtig. Vervolgens worden ook de plantvakken opnieuw ingeplant. De volgorde is Steenarend, Sperwerlaan, Zeearend, Stootvalk, Torenvalk, Boomvalk, Harpij en Smient. In september hoopt de gemeente de werkzaamheden op te leveren.

« archief overzicht