Bestemmingsplan Batau

15 december 2019

       Gemeentelijk bestemmingsplan Batau deels vernietigd.
                         Groene zone blijft behouden!

Laatste bericht van Jos betreffende de wijziging van het bestemmingsplan:

In overleg tussen Jos de Vries en de gemeente Nieuwegein is
besloten dat ter uitvoering van de opdracht van de Raad van
State, de groenstrook ten zuiden van de Nedereindseweg
integraal blijft aangewezen tot ecologische zone.

Conform opdracht van de rechter is dit op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl inmiddels in deze lijn aangepast.”

Uitspraak van de Raad van State betreffende het bestemmingsplan van Batau

 

Op 11 december jl. heeft de Raad van State het door de Gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Batau deels vernietigd. Het gaat om een langgerekte groenstrook in Batau-zuid direct ten zuiden van de Nedereindseweg vanaf de ecologische zone langs de A2 tot aan de Batauweg.

In het vorige bestemmingsplan was dat een ecologische zone. Die was in het nieuwe plan geschrapt en in eerste instantie voor een deel aangewezen tot woongebied. Die aanwijzing tot woongebied is nav inspraak door het wijknetwerk ingetrokken en veranderd in de bestemming Groen. Maar vervolgens werd slechts een klein deel daarvan ook aangewezen tot zg. Stapsteen (dit is een soort ecologische zone light).

Jos de Vries heeft daar namens het wijknetwerk beroep tegen ingesteld en de rechter heeft de gemeente opgedragen om binnen vier weken de hele zone integraal op de kaart tot ecologische zone aan te wijzen. Dit moet gebeuren op de landelijke website ruimtelijke plannen.nl. 

We zijn zeer blij dat er hierdoor betere garanties  zijn voor het in stand houden van deze prachtige groene zone in Batau-zuid.   Zie de link aan het begin van dit artikel voor de
uitspraak van de Raad van State.

Beroepsschrift van Jos de Vries.