Nieuwegein energie neutraal in 2040 Warmteweken, aardwarmte

Index Aardwarmte artikelen.

Titel

Binnenkomst

Team verduurzamen stadsverwarming

14 oktober 2020

Warmteweken Aardwarmte

14 oktober 2020

Nieuwegein energie neutraal

 1 januari 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van het team "Verduurzamen stadsverwarming"

Beste wijkgenoten,

Nog drie zoeklocaties zijn in beeld voor aardwarmtewinning: Zuidstedeweg/’s Gravenhoutseweg (vlakbij de Tennisbaan), de tramremise (boven Blokhoeve en Huis de Geer) en in Rijnenburg (Utrecht). Dat heeft Warmtebron Utrecht, die verantwoordelijk is voor het onderzoeksproject genaamd Lean, aan de gemeente laten weten.

Locaties afgevallen.

Op basis van nader onderzoek heeft Warmtebron Utrecht besloten om twee van de vijf zoeklocaties voor aardwarmtewinning te laten vallen. Aan de Galecopperdijk is een boring volgens Warmtebron Utrecht technisch niet haalbaar. Ook de WOS-locatie is afgevallen, omdat onder meer een gecombineerde uitvoering met de mogelijke plaatsing van de warmtebuffer van Eneco onwenselijk wordt geacht.

Eerste boring.

Warmtebron Utrecht (www.warmtebron.nu) zoekt een locatie om een eerste boring te doen naar aardwarmte, circa 3.000 meter onder de grond. Dat kan pas na besluitvorming door de gemeente (bij een locatie in Nieuwegein) en na een vergunningenproces bij het Rijk.

Waarom Aardwarmte?

Middels aardwarmte kan een deel van de Nieuwegeinse woningen op stadsverwarming met een duurzame, schone bron verwarmd worden. Op dit moment wordt circa de helft van de woningen in Nieuwegein verwarmd met stadsverwarming, maar stadsverwarming draait nog voor het grootste deel op aardgas.

Net als heel Nederland, zal Nieuwegein in stappen van het gas af moeten. Daarvoor worden verschillende opties onderzocht. Aardwarmte is een van de belangrijke schone alternatieven om in Nederland huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen.

Het college van B&W steunt dit onderzoek, maar stelt als voorwaarde dat het veilig en verantwoord gebeurt. Het verduurzamen van de stadverwarming past in de ambitie van Nieuwegein om in 2040 energieneutraal te zijn.

Doe mee met de online Nieuwegeinse Warmteweken

Tijdens de Warmteweken kunnen inwoners drie weken lang digitaal in gesprek over de warmtetransitie, aardwarmtewinning als alternatief voor het aardgas, het isoleren van je huis en een mogelijke warmtebuffer aan de Symfonielaan bij Zuilenstein.

Wilt u meer weten over het aardwarmteproject Lean en de verschillende aspecten? Hoe is uw kennis over aardwarmte? Wilt u meer weten over het haalbaarheidsonderzoek naar de verschillende locaties? Morgenavond 15 oktober is er nog een bijeenkomst over de techniek en het haalbaarheidsonderzoek van Warmtebron Utrecht naar de verschillende locaties. Meld u aan op www.ikbennieuwegein.nl/warmteweken.

Heeft u een sessie gemist? U kunt deze tot 14 dagen na de bijeenkomst ook terugkijken op deze website.

Met vriendelijke groet,

Team Verduurzamen stadsverwarming