Geef uw mening over het hondenbeleid

Doe mee aan de enquête hondenbeleid, laat uw mening horen!

Wat vindt u van de regels voor hondenbezitters? Zijn ze duidelijk of niet, makkelijk uitvoerbaar of ingewikkeld?
Is het duidelijk waar honden los mogen lopen? Is er meer of minder overlast door hondenpoep? U kunt van 27 september tot 11 oktober uw mening geven in een enquête op www.nieuwegein.nl/onderzoek. Het kost u slechts vijf minuten van uw tijd. En iedereen mag meedoen. 

Opruimplicht

Dat je de poep opruimt van je eigen hond is inmiddels normaal. Althans, volgens de regels die gelden vanaf 2011.
Vanaf dat jaar werd in Nieuwegein het nieuwe hondenbeleid ingevoerd met onder andere een opruimplicht voor hondenpoep, extra hondenafvalbakken en speciale losloopgebieden te vinden op de hondenkaart. Of het nieuwe hondenbeleid ook beter is voor de hondenbezitters en er voor zorgt dat er minder overlast is van hondenpoep, is de vraag die centraal staat in de evaluatie van het hondenbeleid.

Vul de enquête in!

Voelt u zich betrokken bij dit onderwerp en hebt u er een duidelijke mening over, doe dan mee aan de enquête. Hoe meer mensen meedoen, hoe duidelijker het wordt hoe het hondenbeleid wordt ervaren en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten van de enquête worden vergeleken met die van 2011, toen er ook een onderzoek is gehouden. De gemeente bespreekt de uitkomsten eind dit jaar met de wijkplatforms en met belangstellende inwoners. Doel van dit gesprek is om aanbevelingen te doen ten aanzien van het hondenbeleid. Wilt u daar bij zijn? Als u deelneemt aan de enquête ontvangt u hiervoor een uitnodiging via de mail. U kunt zich dan opgeven voor het gesprek. Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen zal in het voorjaar 2018 gereed zijn.

Geen poep op de stoep!

Download de hondenuitlaatkaart, klik: hier

Bezoek de gemeentesite, klik: hier

Aanscherping hondenbeleid

Doehttp://www.nieuwegeinsewijken.nl/upload/bestanden/downloads/20181226-persbericht-aanscherping-hondenbeleid.jpg