Inleiding Stadsmarketing

https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/afbeeldingen/nieuws/teaser-huisstijl-stadsmarketing-1.png

Stadsmarketing

 

Bijdrage: Karel Riemersma

Uw wijknetwerk is, door de burgermeester, uitgenodigd om mee te praten en kennis te nemen over de invulling van “stadsmarketing”.   De twee afgevaardigden van het Wijknetwerk Batau-Zuid zijn Padmini Kanhai en ondergetekende, Karel Riemersma.


Wat is Stadsmarketing?

Stadsmarketing beoogt om Nieuwegein van zijn “mooiste kant” te tonen aan de eigen bewoners.  Ook wil het een boost geven aan de middenstand in Nieuwegein. Nieuwegein is een stad/groot dorp waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar we trots op mogen zijn!

Enkele aspecten welke vallen onder stadsmarketing: “ga uit in eigen stad” en “koop lokaal”.   Verder:  kunst, cultuur, mooie natuur, fietsen en wandelen.

Het is zeker niet de bedoeling om van Nieuwegein een toeristische attractie te maken zoals Amsterdam, Volendam etc.  Alhoewel, onbewust, een aardige poging is ondernomen door de gemeenteambtenaar welke de namen in de Schansenbuurt toekende en één straat de naam meegaf: Zaanseschans!  Zo wil het, aldus een ondeugend lachende wethouder, dat er af en toe toeristenbussen, gestuurd door hun navigatie-miep, zich verdwaasd door de straatjes van de Schansenbuurt worstelen, op zoek naar windmolens…

Nieuwegein

Begonnen als een groeikern/slaapstad is Nieuwegein nu uitgegroeid tot een volwassen stad met een toch nog dorps karakter.   Dit dorpse karakter vinden we met name terug in de “oerkernen” Vreeswijk en Jutphaas, maar inmiddels dragen Cityplaza en enkele grotere regionale winkelcentra ook hun steentje bij aan de sociale gezelligheid…


Bijeenkomsten

Helaas speelde het c-virus de eerst geplande bijeenkomst parten, maar we hebben toch met “boks en elleboog” even kennis gemaakt met wethouder Ellie Eggengoor en marketeer Suzan Aardewijn.   Een volgende poging voor een fysieke bijeenkomst staat gepland op 28 januari, en… eh… hopelijk jaar 2022…


Wat kunt u verwachten van Stadsmarketing?

Mooi voorbeeld:  het project “Nieuwegein 50j” komt geheel uit de koker van onze marketeers!   Heeft u mooie, leuke ideeën of suggesties welke passen in de doelstellingen van stadsmarketing?   Schroom niet om ons te contacten, Karel, Padmini of het Wijknetwerk Batau-Zuid.   email:  wnw_batauzuid@hotmail.com

 

 

https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/afbeeldingen/nieuwegein-banner-50j.jpg