Bestemmingsplan Batau Zuid

In deze rubriek vindt U verslag van de bezwaarvoering van het Wijknetwerk
betreffende de wijziging van de bestemmingsplannen voor Batau Zuid.

Het bezwaar betrof met name de bestemmingsplanwijziging van het park-
achtige gebied ten zuiden van de Nedereindseweg.   Dit gebied staat bekend
onder de naam "ecologische zone".   De Gemeente wilde meer controle over
dit gebied om eventueel in de toekomst bebouwing toe te staan.

Bij de Gemeente Nieuwegein kreeg het Wijknetwerk onvoldoende gehoor
zodat het bezwaar geescaleerd moest worden bij de Hoge Raad.
De Hoge Raad accepteerde enkel bezwaar van een "natuurlijk persoon" welke
direct belanghebbende is.    Jos de Vries voldoet aan dat vereistte en voerde
met instemming van het Wijknetwerk deze strijd.