MIRT, Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

Bijdrage:  Ingrid de Vries
Datum:    13 januari 2022

MIRT verkenning Ov en Wonen

U Ned is een programma waarin rijk, provincie en gemeenten samen werken aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid met als doel gezonde groei bereikbaar te maken. U Ned is bezig met het ontwikkelen van plannen om openbaar vervoer en wonen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en bij elkaar te brengen.

Eén van de projecten van U Ned is de MIRT-verkenning OV en Wonen. MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Hieronder vallen alle investeringen die de rijksoverheid samen met andere overheden doet aan wegen, spoor en waterwegen. Het is een projectmatige manier van werken waarbij men start met formuleren van opgaven (wat wil je oplossen) die via concrete oplossingen (wat ga je doen) tenslotte uitmonden in een pakket aan maatregelen.


Binnen deze MIRT-verkenning is men op zoek naar oplossingen op het gebied van openbaar vervoer voor de volgende opgaven:

 

-        Het beter bereikbaar maken van het Utrecht Science Park (voorheen de
   Uithof

-        De druk op Utrecht Centraal en het centrum verlichten;

-        Ervoor zorgen dat nieuwe woon- en werklocaties in Utrecht Zuidwest en
   Nieuwegein bereikbaar zijn en daarmee ook de bouw van extra woningen
   mogelijk maken.

De komende twee jaar gaat men aan de slag om tot een pakket aan concrete maatregelen te komen die hieraan bijdragen.

Simpel gezegd onderzoekt de MIRT-verkenning OV en Wonen hoe het openbaar vervoer Utrecht en Nieuwegein rond 2030 beter bereikbaar kan maken en welke maatregelen daarvoor nodig zouden zijn. Heb je daar bus- of tramlijnen voor nodig en via welke route lopen die dan en hoe werken ze samen?
Eén combinatie bevat bijvoorbeeld snelle tramverbindingen tussen Nieuwegein en Utrecht Centraal, aangevuld met busverbindingen tussen Utrecht Leidsche Rijn en Utrecht Science Park via Westraven. Maar zo zijn er meer combinaties van maatregelen uitgedacht.

Aan de hand van verkeersmodellen wordt berekend in hoeverre de maatregelen bijdragen aan de gestelde doelen: een betere bereikbaarheid en daarmee ruimte voor nieuwe woningen.

Maar het gaat niet alleen om bereikbaarheid. Er moet ook onderzocht worden wat die verschillende mogelijkheden kosten en of het technisch wel uitvoerbaar en haalbaar is. En wat de effecten zijn op de omgeving en wat de bewoners en belanghebbenden van al die maatregelen vinden.

In Nieuwegein is Dura Vermeer intussen al gestart met het verleggen van de trambaan waardoor er ruimte wordt vrijgespeeld voor nieuwe woningen in City west.

Als je meer wilt weten over het MIRT programma, kun je kijken op de website:
https://programma-uned.nl/ov-en-wonen/default.aspx 
mailen:
verkenningovwonen@programma-uned.nl

 

Door: Ingrid de Vries | Penningmeester Wijknetwerk Batau-Zuid