Een aantal jaren geleden heeft de gemeente de voetgangersbrug over de Doorslag naar het Natuurkwartier als gevolg van houtrot moeten afsluiten. Daarna is de brug gesloopt in afwachting van de plaatsing van een nieuwe. Als gevolg van de wens om de nieuwe brug op een iets andere plaats te bouwen, bleek hiervoor een omgevings-vergunning nodig. Direct omwonenden hebben hierbij zienswijzen ingediend. Dit heeft de plaatsing van de nieuwe brug aanzienlijk vertraagd. Pas afgelopen winter kwam de gemeente er vervolgens achter dat de lopende procedure voor de vergunning fout was. Zo blijkt de te bouwen brug niet meer in het in 2007 aangepaste bestemmingsplan te passen. Burgemeester en wijkwethouder berichtten ons dat naar het oordeel van de gemeentelijke commissie Bezwaarschriften een ”projectomgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing” noodzakelijk was. Hiervoor moest een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden gevolgd. Die werd gestart.

Eind 2013 is er een nieuwe brug geplaatst. De brug wordt om 17.00 uur afgesloten tot 's morgens. Bewoners en wijkplatform hebben herhaaldelijk aangegeven dat de brug langer open zou moeten zijn zodat bewoners ook 's avonds in het park kunnen wandelen en de hond uitlaten.