Samenvatting bijeenkomst Asbest Daken, Wijkcentrum Doorslag, dinsdag 5 september 2017

Algemeen:

Een grote opkomst: Ruim 30 aanwezigen. Degenen die hun e-mailadres achterlaten ontvangen een samenvatting van deze bijeenkomst, evenals de presentatie. De presentatie en de samenvatting zal ook geplaatst worden op de site van Energie-N en van het Wijkplatform.

De saneringsplicht

De saneringsplicht betreft tot nu toe niet meer dan een wetsvoorstel. De verwachting is dat deze wel definitief gaat worden; de datum 2024 is dus nog niet keihard.

De wet betreft alleen asbestdaken, dus geen andere delen van/in het huis, zoals zijpanelen of asbest rond dakgoten/kachelpijpen/cv-ketels/stookhok. Dit heeft te maken met de eindige levensduur van de asbestplaten op het dak: verwering, scheuren en schade treden reeds op. Er is ook sprake van loslatende deeltjes, waardoor asbestvezels in het milieu komen. Asbest dat binnenshuis is toegepast vormt geen gevaar, zolang je er niet aan komt. Wel is het voor de eigen veiligheid goed om te weten of en waar het eventueel nog meer zit.

Subsidie op asbest verwijderen: De subsidie bedraagt 4 euro/m2. 

Asbest-inventarisatie:

Voordeel van collectieve aanpak van bijvoorbeeld het verwijderen van asbest is dat kosten lager kunnen zijn; handig is om voor de beide typen woningen (2-laags en 3-laags) één asbest inventarisatie per type te laten doen, die dan voor alle woningen bruikbaar zijn.

Waar lopen we tegenaan/kansen:

Het moment van aanpakken van de daken biedt de mogelijkheid om meteen ook andere zaken, zoals de goten, aan te pakken. Vernieuwen of vervangen ivm lekkage.

Isoleren rond de goten, daar is mogelijk een koudebrug.

Typen dakbedekking, pannen zijn mogelijk te zwaar voor de dakconstructie, beplating met meteen zonnepanelen, of zonnepanelen als dakbedekking.

Dakisolatie; dat het dak hierdoor hoger kan worden kan collectief bij de gemeente worden aangekaart, die zal dan eerder coulance betrachten.

We kunnen de daken ook beschouwen als een (eerste) stap naar een energie-neutrale duurzame woning. Denk hierbij aan extra isolatie: driedubbel glas, vloerisolatie, zonneboiler, warmtepomp. We kunnen nadenken over waar we –op termijn- naartoe willen.

Alles wat collectief kan worden aangepakt levert een sterkere onderhandelingspositie op bij betrokken partijen, zoals leveranciers, overheid, gemeente, subsidieverstrekkers, financiers. Bij een voorzichtige telling waren er wel 22 eigenaren die uiteindelijk wel iets met hun dak willen doen. Ca 12 eigenaren gaven aan interesse te hebben in een stappen plan naar energie-neutraal voor hun woning. Dit om zeker te zijn dat de maatregelen die ze nemen passen in een toekomstplaatje voor de woning.

Verdere aanpak

4 personen hebben zich aangemeld om in een werkgroep de mogelijkheden verder uit te zoeken. Zoals de subsidiemogelijkheden, financieringsmogelijkheden, zonne-energie op de daken, isolatiemogelijkheden van dak, vloer, muren, glas, inclusief kostenplaatjes. Hiervoor zal mogelijk ook professioneel advies voor nodig zijn. Onderzocht zal worden ok de gemeente kan bijdragen in de kosten.

In een volgende bijeenkomst worden de onderzochte onderwerpen gepresenteerd en verder toegelicht. Daarna kunnen we komen tot meerdere keuzemogelijkheden en bezien in hoeverre we tot een collectieve aanpak –per onderdeel- kunnen komen.

Als die aantallen bekend zijn kunnen offertes worden aangevraagd. We zijn dan inmiddels al een hele fase verder.

Er is geen haast geboden omdat we voorlopig tijd hebben tot 2024. We gaan streven naar kwalitatief goede, en scherp geprijsde, alternatieven die zullen worden voorgelegd, en dat mag wat tijd vergen.