VERDUURZAMING DEEL VAN DE WIJK december 2020

In de Kuifduiker, Zwanensingel, Pijlstaart en Grutto-straat stonden 62 huizen met asbestgolfplaten op de daken van huizen en schuren. Ruim drie jaar nadat Silvana Skotarczak het initiatief nam om het asbest te vervangen door asbestvrije daken zijn nu meer dan de helft van de woningen voorzien van dergelijke daken.
Vanaf het begin heeft Paul Triepels van de vrijwilligersgroep Energie Nieuwegein ervoor gezorgd dat ook de verduurzaming van de huizen een plek kreeg in het renovatieplan. Na uitgebreid onderzoek en voorlichting over de mogelijkheden voor de verduurzaming hebben binnenkort 49 huizen zeer goed geïsoleerde daken en goten, 36 vloerisolatie en 29 zonnepanelen. Alle plannen kosten samen tussen de € 20.000 en € 25.000 per huis. Niet iedereen had dat geld op de plank liggen. De werkgroep asbestverwijdering en verduurzaming Vogelbuurt heeft bij de wethouder van o.a. milieuzaken, Marieke Schouten, bepleit leningen beschikbaar te stellen om tegen lage kosten de vervan-ging van de daken en de verduurzaming van de wonin-gen mogelijk te maken. Na ruim anderhalf jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met haar plannen en kwamen de duurzaamheidslening en de verzilverlening beschikbaar voor alle bewoners van de gemeente. 28 eigenaren overwogen gebruik te maken van die le-ningsvormen: https://www.nieuwegein.nl/leningen.
Door subsidies van provincie en gemeente kon er on-derzoek gedaan worden naar de mogelijkheden tot verduurzaming; kon er een ingenieursbureau ingehuurd worden om de plannen op bouwtechnische kwaliteit te bekijken en aan te passen en kon er een bouwinspecteur ingehuurd worden om de kwaliteit van het uitgevoerde werk te controleren en de opleveringen te begeleiden.
Paul Triepels heeft de werkgroep die het project trok gedurende het hele traject gratis begeleid. Zijn kennis en enorme ervaring in projectleiding was van onschatbare waarde. Een architect van de werkgroep Energie Nieuwegein heeft gratis de tekeningen gemaakt voor de omgevingsvergunning. (https://energie-n.nl/). De
Rijksoverheid stelt voor isolatie van de huizen subsidie ter beschikking bij minstens twee genomen isolatiemaatregelen (SEEH-subsidie, (zie https://www. rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh). Het komend jaar wordt die subsidie samengevoegd met een duurzame energie subsidie (ISDE- subsidie). De uitstraling van dit gedeelte van de wijk is erg verbeterd.

 

Samenvatting bijeenkomst Asbest Daken, Wijkcentrum Doorslag, dinsdag 5 september 2017

Algemeen:

Een grote opkomst: Ruim 30 aanwezigen. Degenen die hun e-mailadres achterlaten ontvangen een samenvatting van deze bijeenkomst, evenals de presentatie. De presentatie en de samenvatting zal ook geplaatst worden op de site van Energie-N en van het Wijkplatform.

De saneringsplicht

De saneringsplicht betreft tot nu toe niet meer dan een wetsvoorstel. De verwachting is dat deze wel definitief gaat worden; de datum 2024 is dus nog niet keihard.

De wet betreft alleen asbestdaken, dus geen andere delen van/in het huis, zoals zijpanelen of asbest rond dakgoten/kachelpijpen/cv-ketels/stookhok. Dit heeft te maken met de eindige levensduur van de asbestplaten op het dak: verwering, scheuren en schade treden reeds op. Er is ook sprake van loslatende deeltjes, waardoor asbestvezels in het milieu komen. Asbest dat binnenshuis is toegepast vormt geen gevaar, zolang je er niet aan komt. Wel is het voor de eigen veiligheid goed om te weten of en waar het eventueel nog meer zit.

Subsidie op asbest verwijderen: De subsidie bedraagt 4 euro/m2. 

Asbest-inventarisatie:

Voordeel van collectieve aanpak van bijvoorbeeld het verwijderen van asbest is dat kosten lager kunnen zijn; handig is om voor de beide typen woningen (2-laags en 3-laags) één asbest inventarisatie per type te laten doen, die dan voor alle woningen bruikbaar zijn.

Waar lopen we tegenaan/kansen:

Het moment van aanpakken van de daken biedt de mogelijkheid om meteen ook andere zaken, zoals de goten, aan te pakken. Vernieuwen of vervangen ivm lekkage.

Isoleren rond de goten, daar is mogelijk een koudebrug.

Typen dakbedekking, pannen zijn mogelijk te zwaar voor de dakconstructie, beplating met meteen zonnepanelen, of zonnepanelen als dakbedekking.

Dakisolatie; dat het dak hierdoor hoger kan worden kan collectief bij de gemeente worden aangekaart, die zal dan eerder coulance betrachten.

We kunnen de daken ook beschouwen als een (eerste) stap naar een energie-neutrale duurzame woning. Denk hierbij aan extra isolatie: driedubbel glas, vloerisolatie, zonneboiler, warmtepomp. We kunnen nadenken over waar we –op termijn- naartoe willen.

Alles wat collectief kan worden aangepakt levert een sterkere onderhandelingspositie op bij betrokken partijen, zoals leveranciers, overheid, gemeente, subsidieverstrekkers, financiers. Bij een voorzichtige telling waren er wel 22 eigenaren die uiteindelijk wel iets met hun dak willen doen. Ca 12 eigenaren gaven aan interesse te hebben in een stappen plan naar energie-neutraal voor hun woning. Dit om zeker te zijn dat de maatregelen die ze nemen passen in een toekomstplaatje voor de woning.

Verdere aanpak

4 personen hebben zich aangemeld om in een werkgroep de mogelijkheden verder uit te zoeken. Zoals de subsidiemogelijkheden, financieringsmogelijkheden, zonne-energie op de daken, isolatiemogelijkheden van dak, vloer, muren, glas, inclusief kostenplaatjes. Hiervoor zal mogelijk ook professioneel advies voor nodig zijn. Onderzocht zal worden ok de gemeente kan bijdragen in de kosten.

In een volgende bijeenkomst worden de onderzochte onderwerpen gepresenteerd en verder toegelicht. Daarna kunnen we komen tot meerdere keuzemogelijkheden en bezien in hoeverre we tot een collectieve aanpak –per onderdeel- kunnen komen.

Als die aantallen bekend zijn kunnen offertes worden aangevraagd. We zijn dan inmiddels al een hele fase verder.

Er is geen haast geboden omdat we voorlopig tijd hebben tot 2024. We gaan streven naar kwalitatief goede, en scherp geprijsde, alternatieven die zullen worden voorgelegd, en dat mag wat tijd vergen.