Wijkbudget

Het wijkplatform beheert het geld van het wijkbudget. Het geld voor het wijkbudget wordt beschikbaar gesteld door de gemeente en de woningbouwcorporaties. Het geld is bestemd voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Dit kan bijvoorbeeld een bijdrage zijn aan een straat- of buurtfeest of het vervangen van een oud speeltoestel.

Om het geld zo eerlijk mogelijk te beheren/verdelen heeft het wijkplatform een aantal regels opgesteld als criteria. Deze regels kunt u terugvinden onder het kopje Documenten. Daar is ook het aanvraagformulier te vinden.