Verhuizing Lidl?

Er wordt inmiddels al een aantal jaren gesproken over de verhuizing van de Lidl van de Kauwenhof naar de Buizerdlaan, op een stuk van het terrein waar eerst het oude Allianz gebouw stond.

December 2019 konden we u al melden dat er op hoofdlijnen overeenstemming was bereikt. We zijn nu ruim een jaar verder. Nog steeds is er is niets nieuws te melden, behalve dat de Lidl en BPD (ontwikkelaar verbonden aan de locatie Buizerdlaan) met elkaar in gesprek zijn gekomen om te verkennen of er kansen zijn voor beide partijen op de Buizerdlaan. Als deze verkenning succesvol wordt afgerond zullen de initiatiefnemers ook met hun omgeving in gesprek moeten over hun voornemen op de locatie Buizerdlaan.