Doorslag in het Nieuws: zie de onderstaande artikelen uit diverse media

ASBEST BIJ KERKELIJK GEBOUW DE BRON

Meer weten over de stand van zaken met betrekking tot het asbest-verhaal kerkelijk gebouw De Bron: zie pen.nl.

http://www.pen.nl/artikel/kerkbestuur-blundert-met-asbest

 

Uit de Digitale Nieuwegeiner d.d. 25 maart 2016

Vluchtelingenwoningen op parkeerplaats Antonius?

 De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties hebben onlangs afspraken gemaakt die moeten leiden tot vierhonderd nieuwe betaalbare huurwoningen in Nieuwegein. De woningcorporaties spannen zich ook in om extra nieuwbouw te realiseren voor urgent woningzoekenden. Daarbij gaat het om zogeheten instapwoningen. Dat zijn woningen die tijdelijk of permanent beschikbaar zijn en die niet altijd hetzelfde comfort bieden als een normale huurwoning. Denk bijvoorbeeld aan minder kamers, gezamenlijke voorzieningen of minder of geen buitenruimte. Er wordt gedacht aan honderd van dit soort woningen per jaar, gedurende de komende drie jaar.

Wethouder Hans Adriani: ‘Mensen die snel woonruimte nodig hebben, kunnen een verzoek indienen om als urgent te worden aangemerkt. Echter, niet iedereen die met spoed op zoek is naar een woning komt hiervoor in aanmerking. Maar dankzij de instapwoningen kunnen we die mensen wellicht toch eerder en beter helpen. Je kunt dan denken aan mensen die in scheiding liggen en waarbij een van twee acuut woonruimte nodig heeft. Ook mensen met een verblijfsvergunning, die door Nieuwegein moeten worden opgenomen, hebben woonruimte nodig. De instapwoningen moeten er toe leiden dat de wachtlijst van woningzoekenden niet verder oploopt.’ Op vier plekken in Nieuwegein wordt onderzocht of de bouw van instapwoningen haalbaar is. Wethouder Hans Adriani: ‘Op parkeerterrein P15 bij het ziekenhuis kunnen eventueel container- of prefabwoningen worden gerealiseerd. Maar ook elders in Nieuwegein zoals in kantoren op de Weverstede en Luifelstede kunnen tijdelijke wooneenheden komen en ook het voormalige gemeentehuis aan de Martinbaan is mogelijk geschikt.’ De wachttijden voor een sociale huurwoning in Nieuwegein en de regio Utrecht bedragen momenteel circa acht jaar. De vraag naar huurwoningen stijgt nog steeds en helaas blijft het aanbod te ver achter.

Uit het AD d.d. 25-03-2016: Duikers op zoek naar bommen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laat komende week in Nieuwegein duikers onderzoeken of er bommen en munitie uit de Tweede Wereldoorlog op de bodem liggen van de Hollandsche IJssel.

Deze deels gekanaliseerde rivier stroomt van Nieuwegein via IJsselstein naar Gouda. De watergang moet worden gebaggerd. Uit historisch onderzoek is naar voren gekomen dat op enkele plekken oude explosieven kunnen liggen. Dat is bij normaal gebruik niet gevaarlijk, maar dat wordt het wel als er gebaggerd gaat worden. Daarom moeten deze mogelijke explosieven worden opgespoord, op het droge gebracht en elders vernietigd.

Inmiddels heeft een onderzoeksboot verdachte metalen voorwerpen opgespoord. Dit kunnen echter ook gedumpte kluizen, verkeersborden of fietsen zijn. Duikers gaan die daarom vanaf komende week benaderen, om uit te kunnen sluiten dat het gaat om explosieven. Dit gebeurt in een proefvak in de Hollandsche IJssel onder het viaduct over de A2. Op basis van de bevindingen hier, wordt besloten hoe het project verder wordt uitgevoerd. Het feitelijke baggeren begint pas volgend jaar.