Verslagen Werkgroep WarmteTransitie

De Werkgroep WarmteTransitie komt regelmatig in vergadering bij elkaar om de handelwijze van de gemeente te toetsen, te wegen tegen de belangen van de burgers en de resultaten te bespreken.  De werkgroep, onderdeel van het wijknetwerk, geeft zonodig gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.


In deze rubriek vindt u de verslagen van de werkgroep.   De meest recente, bovenaan.

https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/bestanden/verslag-werkgroep-warmtetransitie-2.pdfTweede bijeenkomst, 11 mei 2022
https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/bestanden/verslag-werkgroep-warmtetransitie-1.pdfEerste bijeenkomst, 30 maart 2022