Verslagen Werkgroep WarmteTransitie

Bijdrage:       Jos de Vries
Werkgroep:  Communicatie
Datum:         16 februari 2023

Werkgroep Warmte Transitie

De Werkgroep WarmteTransitie komt regelmatig in vergadering bij elkaar om de handelwijze van de gemeente te toetsen, te wegen tegen de belangen van de burgers en de resultaten te bespreken.  De werkgroep, onderdeel van het wijknetwerk, geeft zonodig gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.

Gebouwendriften vormt "de pilot" voor Nieuwegein waarin voor het eerst de warmtetransitie wordt doorgevoerd in een buurt binnen de wijk Batau-zuid.   De gemeente en de bewoners hebben samen een "buurtgroep" opgericht, met als doel deze belangen te bewaken. Omdat het wijknetwerk het bewaken van de belangen van de bewoners cruciaal vindt neemt het wijknetwerk ook deel in deze buurtgroep.

Zie voor verslagen van de buurtgroep van Gebouwendriften deze link: link-verslagen buurtgroep

Werkgroep Warmte Transitie verslagen. Meest recent verslag bovenaan.
https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/bestanden/verslag-werkgroep-warmtetransitie-3.pdf26 okt  2022  Derde bijeenkomst.
https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/bestanden/verslag-werkgroep-warmtetransitie-2.pdf11 mei 2022  Tweede bijeenkomst.
https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/bestanden/verslag-werkgroep-warmtetransitie-1.pdf30 mar 2022 Eerste bijeenkomst.