A12 zone presentatie aan het Wijknetwerk


Bijdrage:        Archena Soekhai
Werkgroep:    Communicatie, Gemeente Nieuwegein
Datum:           25 april 2022

Onderstaand verslag is ook te vinden op deze link van de gemeentewebsite.


https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/afbeeldingen/foto-a12-presentatie-28-maart-2022.jpg

Op maandagavond 28 maart kwamen 14 leden van Wijknetwerk Batau Zuid samen voor een vergadering in Buurtplein Batau. Op dit reguliere overleg was een half uur ingeruimd om kort te spreken over de toekomst van de A12 zone. Tertium, het bureau dat de gesprekken op een onafhankelijke manier begeleidt, gaf een korte presentatie over de uitgangspunten die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna was er de ruimte voor aanwezigen om hun eerste ideeën te delen.   

Toekomstbestendig bouwen

Verschillende aanwezigen benadrukten het belang van toekomstbestendig bouwen. Zij gaven aan dat in het verleden soms is gebouwd zonder voldoende rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. “Wordt er wel rekening gehouden met eventuele uitbreiding van de snelweg? En wat voor invloed hebben de ontwikkelingen in Rijnenburg op dit gebied?” Zij gaven de tip mee tot ver in de toekomst, en over gemeentegrenzen heen te kijken bij het ontwikkelen van dit gebied.

Communicatie

Bij aantal aanwezigen bestaat het gevoel dat er al veel vast staat in de planvorming en dat er weinig ruimte is voor invloed van bewoners. “Leg de plannen op tijd uit aan bewoners en communiceer met iedereen duidelijk wat de kaders zijn waarin er meebeslist kan worden.” Het is essentieel dat de inbreng die door bewoners wordt geleverd (en daarmee dus de tijd die wordt geïnvesteerd) serieus genomen wordt. 

Woningen en bereikbaarheid

De noodzaak voor betaalbare woningen voor zowel starters als ouderen werd door de leden van het Wijknetwerk Batau Zuid gedeeld. Sommige bewoners vinden de Galecopperzoom hiervoor de aangewezen plek. Anderen hebben zorgen over de nabijheid van de snelweg en de gevolgen voor gezondheid die dat met zich meebrengt. Over de uitstraling en bebouwing van de wijk waren de meningen ook verdeeld. Een aantal van de uiteenlopende ideeën: levendige plinten, iconische architectuur, ‘auto te gast’-zones en energie neutrale woningen.


Over bereikbaarheid voor auto’s, openbaar vervoer en fietsers waren de meeste aanwezigen grotendeels tevreden. “Blijf wel nadenken over bereikbaarheid met de auto en mogelijkheden om te parkeren, zeker als er seniorenwoningen gerealiseerd worden”. Ideeën over ‘auto te gast’ wijken en het realiseren van veilige fietsenstallingen werden genoemd als manieren om duurzame mobiliteit te stimuleren. 

Werkplekken en voorzieningen

Bewoners gaven aan dat zij veel kantoorleegstand zien in Nieuwegein. “Er staat al zo veel leeg! Leg de prioriteit op nieuwe woon- en recreatieplekken, want werkplekken zijn er al genoeg.” Als er dan toch kantoren en voorzieningen bij moeten komen, dan zijn de plinten van nieuwe woningen eventueel een geschikt plek hiervoor. 

Verder is er in Nieuwegein behoefte aan jongerenvoorzieningen zoals een bioscoop, een discotheek of een bowlingbaan. Deze voorzieningen hoeven niet per se in de A12 zone te komen. “Doe onderzoek naar geschikte locaties voor jongerenvoorzieningen en verplaats eventueel huidige voorzieningen naar andere plekken. Je zal misschien een beetje moeten schuiven en puzzelen om alles in te passen.”