Vergaderschema 2021 Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard

11 december 2020 t/m 2 februari 2022

 

De reguliere vergaderingen van het wijkplatform voor 2021 zijn als volgt vastgesteld.

De vergaderingen zijn op woensdagavond vanaf 20.00 uur in Buurtplein Zuid en zijn, onder normale omstandigheden, openbaar. Als de beperkingen voor het Corona-virus dat niet verhinderen, bent U van harte welkom. Wij stellen aanmelding vooraf dan wel op prijs, zodat wij u netjes kunnen ontvangen.

De vergaderagenda's worden vooraf op de website geplaatst, de notulen achteraf.

         De data:

         27 01 2021                     [verslag]

         24 03 2021                     besloten online-vergadering

         19 05 2021                     [agenda] 

         07 07 2021                     [agenda]

         01 09 2021                     [agenda]

         10 11 2021                     [agenda] 

         26 01 2022                     [agenda]