Welkom bij Batau-Zuid!

Bezoek ook onze:  Batau-zuid FFacebook  facebookpagina
Zie de facebooklink in de linker zijkolom op iedere pagina.

Mededeling.

Beste buurt- en wijkgenoten,

De Wijknetwerkvergaderingen: onze vergaderingen zijn tot nader orde opgeschort.

De vergaderingen van het wijknetwerk Batau-zuid op
13 september, 25 oktober en 13 december zijn geannuleerd.
Zodra er weer een vergadering wordt gepland laten we dat weten.

De vergaderingen zijn geannuleerd omdat we zien dat de rol van een Wijknetwerk in relatie tot de
gemeente steeds onduidelijker wordt. We hebben daarom B&W van onze gemeente op 1 september
per mail om duidelijkheid gevraagd.  Er is van onze kant behoefte aan een geactualiseerde en politiek
gesteunde overeenkomst.

Het bestuur van het wijknetwerk Batau-zuid.

 

 Nieuw binnengekomen bij Wijknieuws:

1. Halloween in Batau Zuid

2. Stichting "Eet Mee" feest maal 50

Gewijzigde ontwikkelingsvisie geaccepteerd
door B en W en de Raad.

De ontwikkelingsvisie is door onze wijkgenoot Jos de Vries en
namens het Wijknetwerk Batau Zuid beoordeeld en gaf hem
aanleiding tot kritiek;
de ecologische zone in Batau-zuid was er wéér niet in verwerkt;
men had per abuis verkeerde kaarten gebruikt…

Naar aanleiding van deze kritiek is de Ontwikkelingsvisie wederom
bijgesteld.  De gemeenteraad heeft de gewijzigde versie nu ook
vastgesteld; en deze versie is geheel naar tevredenheid van Jos en Jos
vertegenwoordigt hierin het wijknetwerk.
 
Zie voor de laatste versie van de Omgevingsvisie deze
link

Bij voldoende belangstelling is het wijknetwerk graag bereid een
presentatie te geven over het onderwerp: “regelgeving
ruimtelijke ordening bouwen en milieu” en het effect daarvan
op “onze” ecologische zone.


Nieuwsflitsen Batau Zuid.

Voortaan kunt u ook de nieuwsflitsen van Batau vinden in
onze documentenrubriek.  Selecteer eerst "documenten" in het
hoofdmenu.  Selecteer vervolgens in het menu in de
linkerzijkolom "Nieuwsflitsen Batau".

Klik op de gewenste uitgave, de meest recente staat bovenin.

Of klik op deze link:  Nieuwsflitsen Batau
Veel leesplezier!

 

Tijdelijk een nieuwe voorzitter.

Het Wijknetwerk heeft tijdelijk een nieuwe voorzitter!
Liesbeth Foortse (afgetreden voorzitter) heeft Hans Schenk bereid gevonden
het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen.   We blijven zoeken naar een
definitieve voorzitter.

Welkom Hans!

Wijknetwerk Batau-zuid zoekt nieuwe voorzitter.

Het Wijknetwerk Batau-zuid (bestaande uit een groep enthousiaste bewoners
van Batau-zuid) zet zich in voor een prettige, veilige en aantrekkelijke woon-
en leefomgeving. Het Wijknetwerk werkt samen met de gemeente om knelpunten
in de wijk op te lossen of verbeteringen door te voeren en ziet het als haar rol om
de saamhorigheid maar ook het burgerinitiatief in de wijk te stimuleren en met de
gemeente af te stemmen.

We komen zo’n zeven keer per jaar bijeen met vertegenwoordigers van oa. De
gemeente en de politie en zijn op korte termijn op zoek naar een vrijwillig(st)er voor
de functie van voorzitter.

De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur
van het wijknetwerk Batau-zuid. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de vaste
leden van het wijknetwerk en draagt met het bestuur zorg voor het initiëren, vormgeven
en uitvoeren van hun werkzaamheden. Verder houdt de voorzitter overzicht met betrekking
tot de taak- en rolverdeling binnen het wijknetwerk, blijft op de hoogte van ontwikkelingen
in de wijk en zit de vergaderingen van het bestuur en het wijknetwerk voor.
Daarnaast heeft c.q. onderhoudt de voorzitter contacten met de partners

Uiteraard heeft de voorzitter de ruimte om deze taken mede naar eigen inzicht in te vullen.

Vindt u het leuk om op deze manier actief te zijn voor uw wijk en ook om daartoe de nodige
contacten in de wijk op te zoeken en te onderhouden? Bent u nieuwsgierig geworden?
Neem dan voor 15 december contact op met onze secretaris Marcel van Montfoort via:

wnw_batauzuid@hotmail.com

 

Samenwerken aan een fijne buurt.

Het Wijknetwerk heeft als doel een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving te creëren
en ziet het als haar rol om de saamhorigheid maar ook het burgerinitiatief in de wijk te stimuleren
en met de gemeente af te stemmen.
Het Wijknetwerk ziet graag dat de wijkbewoners het Wijknetwerk beter kennen en proactief worden.

U bent als bewoner een deskundige in uw wijk. Als geen ander weet u wat er nodig is voor uw buren
en uzelf. Is er een kinderspeelplaats nodig of stoort u zich aan een verkeersituatie?  Het Wijknetwerk is
dé plek om uw ideeën te bespreken en misschien te realiseren.

Het Wijknetwerk (bestaande uit bewoners van Batau-zuid) zet zich in voor een prettige woonomgeving.
Wij worden hierbij ondersteund door de Gemeente Nieuwegein, Politie, Movactor en de woningcorporaties.

Wat doet het Wijknetwerk voor u:

Het bevorderen en behouden van de leefbaarheid van de wijk in de breedste zin van het woord en het
bevorderen van de participatie van de bewoners van de wijk bij het realiseren daarvan.
Het Wijknetwerk heeft in de afgelopen jaren meegedacht aan verbetering van onze wijken.
Het Wijknetwerk beschikt over een eigen wijkbudget voor kleinere projecten.
Zo worden:

·        de jaarlijkse kerstboom bij winkelcentrum de Gaarde  en

·        de hanging baskets met bloemen aan de lantaarnpalen langs de Batauweg hieruit
betaald.

  • Ook heeft het Wijknetwerk bijgedragen aan de herinrichting van het binnenpleintje
    Aardbeigaarde/Meloengaarde.

U heeft misschien ook een suggestie voor besteding van dit geld?  Laat het ons weten!

Wilt u zelf initiatief nemen om iets in uw buurt te verbeteren of organiseren? Doet u daar graag zelf aan mee?
Vertel ons uw idee voor een betere of leukere wijk. Kom langs bij een van de vergaderingen
(graag vooraf even aanmelden zodat we rekening kunnen houden met uw komst) of neem contact op met het
Wijknetwerk. Deelnemen als vast lid namens uw buurt aan het Wijknetwerk?
Neemt u dan ook contact met ons op. Ons emailadres: wnw_batauzuid@hotmail.com. We horen graag van u!


Wijkberichten van Wijknetwerk Batau-Zuid


Wijkkrant Batau-Zuid

De Wijkkrant voor u,
maar ook door u!
Het Wijknetwerk brengt 3x per jaar (jan, mei en sept) een wijkkrant uit.
De uitgebrachte wijkkranten vindt u onder het tabblad "Wijkkranten" .

Heeft u tips of foto's van de wijk of heeft u iets te melden of wilt u iets plaatsen in de wijkkrant,
dan kunt u Kopij mailen naar: batau-zuidwijkkrant@outlook.com.
Wilt u adverteren in de Wijkkrant van Bata-zuid, uw boodschap bij 2200 lezers in de bus? Informatie via
batau-zuidwijkkrant@outlook.com.