Welkom bij Batau-Zuid!

Bezoek ook onze:  Batau-zuid Facebook  facebookpagina
Zie de facebooklink in de linker zijkolom op iedere pagina.

Mededeling.

Beste buurt- en wijkgenoten,

De volgende vergadering is op maandag 17 mei.
We vergaderen electronisch. klik daartoe op onderstaande link:
(link pas aktief een week vóór de vergadering)

Teamslink WNW-Batauzuid maandag 17 mei 2021

 Nieuw binnengekomen bij Wijkberichten:

1. Speelgoedbank gaat weer open.
2. Gemeenteraad akkoord met gewijzigde Omgevingsvisie.
3. Bezoek van een ransuil in de ecologische zone.

 

Nieuwsflitsen Batau Zuid.

Voortaan kunt u ook de nieuwsflitsen van Batau vinden in
onze documentenrubriek.  Selecteer eerst "documenten" in het
hoofdmenu.  Selecteer vervolgens in het menu in de
linkerzijkolom "Nieuwsflitsen Batau".

Klik op de gewenste uitgave, de meest recente staat bovenin.

Of klik op deze link:  Nieuwsflitsen Batau
Veel leesplezier!

 

Tijdelijk een nieuwe voorzitter

Het Wijknetwerk heeft tijdelijk een nieuwe voorzitter!
Liesbeth Foortse (afgetreden voorzitter) heeft Hans Schenk bereid gevonden
het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen.   We blijven zoeken naar een
definitieve voorzitter.

Welkom Hans!

Wijknetwerk Batau-zuid zoekt nieuwe voorzitter.

Het Wijknetwerk Batau-zuid (bestaande uit een groep enthousiaste bewoners van Batau-zuid) zet zich in voor een prettige, veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Het Wijknetwerk werkt samen met de gemeente om knelpunten in de wijk op te lossen of verbeteringen door te voeren en ziet het als haar rol om de saamhorigheid maar ook het burgerinitiatief in de wijk te stimuleren en met de gemeente af te stemmen.

We komen zo’n zeven keer per jaar bijeen met vertegenwoordigers van oa. de gemeente en de politie en zijn op korte termijn op zoek naar een vrijwillig(st)er voor de functie van voorzitter.

De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van het wijknetwerk Batau-zuid. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de vaste leden van het wijknetwerk en draagt met het bestuur zorg voor het initiëren, vormgeven en uitvoeren van hun werkzaamheden. Verder houdt de voorzitter overzicht met betrekking tot de taak- en rolverdeling binnen het wijknetwerk, blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk en zit de vergaderingen van het bestuur en het wijknetwerk voor. Daarnaast heeft c.q. onderhoudt de voorzitter contacten met de partners

Uiteraard heeft de voorzitter de ruimte om deze taken mede naar eigen inzicht in te vullen.

Vindt u het leuk om op deze manier actief te zijn voor uw wijk en ook om daartoe de nodige contacten in de wijk op te zoeken en te onderhouden? Bent u nieuwsgierig geworden?
Neem dan voor 15 december contact op met onze secretaris Marcel van Montfoort via wnw_batauzuid@hotmail.com

Samenwerken aan een fijne buurt.

Het Wijknetwerk heeft als doel “ een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving” en ziet het als haar rol om de saamhorigheid maar ook het burgerinitiatief in de wijk te stimuleren en met de gemeente af te stemmen. Het Wijknetwerk ziet graag dat de wijkbewoners het Wijknetwerk beter kennen en proactief worden.

U bent als bewoner een deskundige in uw wijk. Als geen ander weet u wat er nodig is voor uw buren en uzelf. Is er een kinderspeelplaats nodig of stoort u zich aan een verkeersituatie? Het Wijknetwerk is dé plek om uw ideeën te bespreken en misschien te realiseren.

Het Wijknetwerk (bestaande uit bewoners van Batau-zuid) zet zich in voor een prettige woonomgeving. Wij worden hierbij ondersteund door de Gemeente Nieuwegein, Politie, Movactor en de woningcorporaties.

Wat doet het Wijknetwerk voor u.

Het bevorderen en behouden van de leefbaarheid van de wijk in de breedste zin van het woord en het bevorderen van de participatie van de bewoners van de wijk bij het realiseren daarvan. Het Wijknetwerk heeft in de afgelopen jaren meegedacht aan verbetering van onze wijken. Het Wijknetwerk beschikt over een eigen wijkbudget voor kleinere projecten. Zo worden

  • de jaarlijkse kerstboom bij winkelcentrum de Gaarde  en
  • de hanging baskets met bloemen aan de lantaarnpalen langs de Batauweg hieruit
    betaald.
  • Ook heeft het Wijknetwerk bijgedragen aan de herinrichting van het binnenpleintje Aardbeigaarde/Meloengaarde.

U heeft misschien ook een suggestie voor besteding van dit geld. Laat het ons weten.

Wilt u zelf initiatief nemen om iets in uw buurt te verbeteren of organiseren? Doet u daar graag zelf aan mee? Vertel ons uw idee voor een betere of leukere wijk. Kom langs bij een van de vergaderingen (graag vooraf even aanmelden zodat we rekening kunnen houden met uw komst) of neem contact op met het Wijknetwerk. Deelnemen als vast lid namens uw buurt aan het Wijknetwerk? Neemt u dan ook contact met ons op. Ons emailadres: wnw_batauzuid@hotmail.com. We horen graag van u!