Welkom op de website van Batau-Zuid!

Bezoek ook onze:  Batau-zuid Facebook  facebookpagina
Zie de facebooklink in de linker zijkolom op iedere pagina.

Mededeling.  In verband met de coronacrisis, gaat de volgende vergadering van het wijknetwerk, gepland op maandag 11 mei, NIET door.   De afgelasting geldt voor één vergadering, die van 29 juni gaat vooralsnog wel door, maar alleen als de beperkende maatregelen en instructies van de overheid dat toestaan.

Raadpleeg deze website voor de meest actuele situatie.

EEN BERICHT VAN ONZE REDACTIE VAN DE WIJKKRANT.

Onderwerp: De nieuwe Wijkkrant Batau-Zuid, mei 2020.
                    Aanleveren kopij voor 4 mei.

Beste lezer, 

Mede namens Wijknetwerk Batau-Zuid vraag ik graag uw aandacht voor de nieuwe wijkkrant.
Deze wijkkrant komt half mei uit en zal een wat andere editie worden dan normaal.

ANDERE WIJKKRANT

Dit heeft alles te maken met de huidige situatie door het Coronavirus, dat een enorme impact heeft op ons dagelijks leven en zeker dichtbij, in onze eigen wijk en buurt.

Contact met medebewoners is ineens erg ingewikkeld en veel gaat anders in de wijk.

HULP, STEUN EN IDEEËN DELEN

Er zullen in de wijk bewoners zijn die al bedacht hebben hoe je met deze situatie om kunt gaan.
Die goede ideeën hebben voor hun straat of buurt, die elkaar helpen en steunen, elkaar een hart onder de riem steken of een geweldig initiatief hebben bedacht (denk bijvoorbeeld aan de Knuffelberenzoektocht voor kinderen).

CONTACT MET ELKAAR VIA DE WIJKKRANT

De vrijwilligers van Wijknetwerk Batau-Zuid zouden het mooi vinden als de wijkbewoners hun ideeën, initiatieven en troostrijke woorden met elkaar zouden willen delen.
Daarvoor stelt het wijknetwerk graag ruimte in de komende wijkkrant ter beschikking.
Naast kopij in de vorm van berichtjes, teksten en oproepjes zijn leuke foto’s uit de wijk, die betrekking hebben op de huidige situatie, ook van harte welkom.
Uiteraard moeten de initiatieven wel voldoen aan de omgangsregels van het RIVM.

AANLEVEREN KOPIJ

Naast de kopij over het bovengenoemde onderwerp is andere kopij uit of over Batau-Zuid  natuurlijk ook welkom in deze wijkkrant.
Alle kopij voor de mei-krant moet voor maandag 4 mei a.s. via e-mail binnen zijn bij de redactie van de wijkkrant via
batau-zuidwijkkrant@outlook.com  
Hier kunt u ook terecht met al uw vragen en voor alle overige informatie.

HOORT ZEGT HET VOORT
Via deze e-mail kunnen we maar een klein deel van de wijkbewoners bereiken met deze boodschap, dus ‘Hoort zegt het voort’ (op 1 ½ meter afstand).
Op de facebookpagina: Wijknetwerk Batau-Zuid is de informatie uit deze e-mail ook te lezen.

Wij hopen op veel reacties uit de wijk.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Nieuwe wijk- of themaberichten

Activiteitenkalender jeugd voorjaarsvakantie 2020
Doet u met ons mee met waardebepalen van bomen?

Wijknetwerk Batau-zuid zoekt nieuwe voorzitter.

Het Wijknetwerk Batau-zuid (bestaande uit een groep enthousiaste bewoners van Batau-zuid) zet zich in voor een prettige, veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Het Wijknetwerk werkt samen met de gemeente om knelpunten in de wijk op te lossen of verbeteringen door te voeren en ziet het als haar rol om de saamhorigheid maar ook het burgerinitiatief in de wijk te stimuleren en met de gemeente af te stemmen.

We komen zo’n zeven keer per jaar bijeen met vertegenwoordigers van oa. de gemeente en de politie en zijn op korte termijn op zoek naar een vrijwillig(st)er voor de functie van voorzitter.

De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van het wijknetwerk Batau-zuid. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de vaste leden van het wijknetwerk en draagt met het bestuur zorg voor het initiëren, vormgeven en uitvoeren van hun werkzaamheden. Verder houdt de voorzitter overzicht met betrekking tot de taak- en rolverdeling binnen het wijknetwerk, blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk en zit de vergaderingen van het bestuur en het wijknetwerk voor. Daarnaast heeft c.q. onderhoudt de voorzitter contacten met de partners

Uiteraard heeft de voorzitter de ruimte om deze taken mede naar eigen inzicht in te vullen.

Vindt u het leuk om op deze manier actief te zijn voor uw wijk en ook om daartoe de nodige contacten in de wijk op te zoeken en te onderhouden? Bent u nieuwsgierig geworden?
Neem dan voor 15 december contact op met onze secretaris Marcel van Montfoort via wnw_batauzuid@hotmail.com

Samenwerken aan een fijne buurt.

Het Wijknetwerk heeft als doel “ een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving” en ziet het als haar rol om de saamhorigheid maar ook het burgerinitiatief in de wijk te stimuleren en met de gemeente af te stemmen. Het Wijknetwerk ziet graag dat de wijkbewoners het Wijknetwerk beter kennen en proactief worden.

U bent als bewoner een deskundige in uw wijk. Als geen ander weet u wat er nodig is voor uw buren en uzelf. Is er een kinderspeelplaats nodig of stoort u zich aan een verkeersituatie? Het Wijknetwerk is dé plek om uw ideeën te bespreken en misschien te realiseren.

Het Wijknetwerk (bestaande uit bewoners van Batau-zuid) zet zich in voor een prettige woonomgeving. Wij worden hierbij ondersteund door de Gemeente Nieuwegein, Politie, Movactor en de woningcorporaties.

Wat doet het Wijknetwerk voor u.

Het bevorderen en behouden van de leefbaarheid van de wijk in de breedste zin van het woord en het bevorderen van de participatie van de bewoners van de wijk bij het realiseren daarvan. Het Wijknetwerk heeft in de afgelopen jaren meegedacht aan verbetering van onze wijken. Het Wijknetwerk beschikt over een eigen wijkbudget voor kleinere projecten. Zo worden

  • de jaarlijkse kerstboom bij winkelcentrum de Gaarde  en
  • de hanging baskets met bloemen aan de lantaarnpalen langs de Batauweg hieruit
    betaald.
  • Ook heeft het Wijknetwerk bijgedragen aan de herinrichting van het binnenpleintje Aardbeigaarde/Meloengaarde.

U heeft misschien ook een suggestie voor besteding van dit geld. Laat het ons weten.

Wilt u zelf initiatief nemen om iets in uw buurt te verbeteren of organiseren? Doet u daar graag zelf aan mee? Vertel ons uw idee voor een betere of leukere wijk. Kom langs bij een van de vergaderingen (graag vooraf even aanmelden zodat we rekening kunnen houden met uw komst) of neem contact op met het Wijknetwerk. Deelnemen als vast lid namens uw buurt aan het Wijknetwerk? Neemt u dan ook contact met ons op. Ons emailadres: wnw_batauzuid@hotmail.com. We horen graag van u!