Home van Wijkplatform Hoog Zandveld, Zandveld & Lekboulevard

U vindt ons nu ook op Facebook: https://www.facebook.com/wijkplatformHZL/

Het Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard (HZL) bestaat uit wijkbewoners die zich als vrijwilliger, samen met anderen, inzetten voor zaken die de leefbaarheid in de drie wijkdelen bevorderen. Leefbaarheid gaat over zowel fysieke- als sociale zaken. Denk aan de woonomgeving, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, het voorzieningenniveau, de (sociale) veiligheid en de sociale samenhang.

De wijkplatforms in Nieuwegein hebben, in een convenant, afspraken gemaakt met het college van burgemeester en wethouders. De belangrijkste twee zaken daarin zijn:

  • de afspraak dat het wijkplatform het college van advies zal dienen over voor de wijk belangrijke aangelegenheden voordat het college een definitieve beslissing neemt en
  • de Wijkplatforms krijgen jaarlijks een wijkbudget om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Jaarlijks wordt een verantwoording afgelegd over de besteding van het ter beschikking gestelde wijkbudget.

Op deze site vindt u informatie over wat wij als Wijkplatform doen. Verder geven we aan wat wij de belangrijkste thema's in onze wijk vinden. Deze thema's zijn in de praktijk bijna altijd aangedragen door wijkbewoners. Deze informatie vullen we aan met alle relevante nieuwsberichten die we over de wijk in de media en op de site van de gemeente kunnen vinden. Als u dus op de hoogte wilt blijven van wat er in de wijk leeft en gebeurt dan moet u de Wijkberichten op www.wijkplatformhzl.nl beslist regelmatig volgen.

Onder contact en agenda vindt u meer over de leden en de vergaderdata van het wijkplatform. Daar kunt u zien hoe u contact kunt maken met het wijkplatform als u zaken ziet die beter kunnen of anders zouden moeten worden aangepakt.

Ook op deze site vindt u een uitgebreide lijst van links naar groepen, instanties en instellingen die actief zijn in onze wijk.

Heb u tips of ideeën voor ons, gebruik dan de ideeënbus of mail ons via: info@wijkplatformhzl.nl


Wijkberichten van Wijkplatform Hoog Zandveld, Zandveld & Lekboulevard