Welkom op de website van het wijknetwerk Jutphaas/Wijkersloot

Het Wijknetwerk: hoe en waarom.

Met ingang van 2016 is er besloten om verder te gaan met een eigen website. Deze website is tegelijk tegelijk totstand gekomen met de wijk krant en heten beiden WijkPhase. de link naar de website is
www.wijkphase.nl

 

Het Wijknetwerk is in 2005 ingesteld door het gemeentebestuur met als bedoeling betrokkenheid van de bewoners in de wijk en de gemeente dichter bij elkaar te brengen. Ons wijknetwerk bestaat uit wijkbewoners, die zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk. Leefbaarheid gaat over fysieke- en sociale zaken, als woonomgeving, parkeerbeleid, voorzieningen, veiligheid en natuurlijke  sociale samenhang. Belangrijk: Voordat de gemeente beslissingen neemt die van belang zijn voor de wijk, krijgt ons Wijknetwerk de gelegenheid om advies uit te brengen.

Samen sta je sterk.

De wijknetwerkvergaderingen worden bijgewoond door o.a. de  wijkwethouder, de wijk-manager, de wijkagent, vertegenwoordigers van woningbouw corporaties, SWN (Stichting Welzijn Nieuwegein) en ten slotte als toehoorder, leden van de politiek. Als bewoner of ondernemer kunt u de vergaderingen bijwonen en actief deelnemen.

Vergaderingen worden eens in de zes weken  gehouden en worden in de Molenkruier aangekondigd.