Openbare vergadering Wijkplatform HZL 18 maart 2020

10 maart 2020 t/m 10 april 2020

De vergadering die was gepland voor 18 maart gaat niet door in verband met de afgekondigde maatregelen rond het corona-virus. Nader bericht volgt.

De vergaderingen zijn openbaar. Bewoners zijn welkom om mee te denken, mee te praten en voorstellen te doen. Bewoners hebben echter geen stemrecht.

Bewoners wordt (om logistieke redenen) verzocht hun aanwezigheid vooraf te melden op info@wijkplatformhzl.nl.