Historie van Doorslag

De naam van de wijk Doorslag komt van het gedeelte van de Hollandse IJssel wat ten zuidoosten van de wijk loopt. Dit stuk werd de Doorslag genoemd omdat de Hollandse IJssel werd omgeleid via de gegraven "Doorslag" naar de toenmalige Vaartse Rijn, nu het Merwedekanaal.

In Doorslag lopen twee historische wegen: de Randijk en de IJsselsteinseweg langs de Doorslag (voorheen Hollandse IJssel). De Randijk is een historisch oud dijklint.

De wijk is gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. In de wijk ligt veel water en veel groen.