Betere buurten gebouwendriften

Bijdrage:       Jos de Vries en Karel Riemersma
Werkgroep:  Communicatie
Datum:          3 april 2022

Woensdag 30 maart om 15:00 uur was het zover, de kick-off voor het project "Betere Buurten" gebouwendriften.   Het project kent twee missies:


1. Opknapbeurt voor de hele wijk.  Na 41 jaar is er hier en daar wel wat onderhoud nodig en de inzichten over de optimale inrichting van een wijk met de sociale dynamiek van 2022 ook wel iets anders dan die van 1981.


2. We moeten van het gas af!  In navolging van de regering heeft ook de Gemeenteraad dit besluit genomen. Fossiele brandstoffen, zoals aardgas, veroorzaken uitstoot van CO2. En omdat CO2 klimaatopwarming veroorzaakt moet het gebruik van aardgas afgebouwd gaan worden.

De combinatie van deze twee missies wordt een flinke uitdaging die de gemeente samen met de bewoners wil aangaan de komende jaren.

30 maart was de aftrap van het project.   In een marktkraam-achtige setting kon u met gemeentevertegenwoordigers en andere deskundigen praten over de toekomst van uw wijk. 

De gemeente heeft beloofd dat ook in de komende periode/jaren steeds samen met de bewoners hard wordt gewerkt aan deze twee missies. Het wijknetwerk volgt de ontwikkelingen op de voet en stelt zich open voor vragen die gericht kunnen worden aan het secretariaat via wnw_batauzuid@hotmail.com


Betere buurtenVerlanglijstje 1.

Betere buurtenBetere Buurten

Betere buurtenBewonersuggesties

Betere buurtenVerlanglijstje 2.

Betere buurtenBetere Buurten

Betere buurtenSpringkasteel...

Betere buurtenTijdlijn warmtetransitie.

Betere buurtenBetere Buurten

Betere buurtenBetere Buurten

Betere buurtenBetere Buurten

Betere buurtenBetere Buurten

Betere buurtenBetere Buurten

Betere buurtenBetere Buurten

Betere buurtenDemo effect isolatie.

Betere buurtenDemo zonne energie.

Betere buurtenZonne energie poppetje.

Betere buurtenIsolatie materialen.

Betere buurtenTegel eruit, plantje erin!

Betere buurtenBetere Buurten

Betere buurtenEvenementen terrein.

« wijkberichten overzicht