Winkeltijden wetgeving verruiming koopzondagen

Inspraak over verruiming aantal koopzondagen

Het college van B&W legt de mogelijkheid voor winkeliers om elke zondag open te zijn voor inspraak voor. Eind mei stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met versoepeling van de Winkeltijdenwet. Deze wet regelt dat gemeenten zelf bepalen óf en hoe vaak winkels op zondag hun deur mogen openen. Nieuwegeinse winkeliers hebben het college gevraagd om verruiming van het aantal koopzondagen nu de wetgever daar mogelijkheden voor geeft. Het college van B&W biedt ruimte aan de Nieuwegeinse samenleving om reacties te uiten op het voorstel. Op basis daarvan besluit het college welke vraag zij voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad wil voorleggen.

De verruiming van het aantal koopzondagen is in een ontwerp voor een mogelijk nieuwe verordening over winkeltijden voorgesteld. In deze verordening is de mogelijkheid opgenomen om als winkel elke zondag open te zijn inclusief de feestdagen Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart en Tweede Pinksterdag. De ontwerpverordening zou winkeliers vanaf 1 oktober de mogelijkheid bieden om op zondag om 12.00 uur de deur te openen. Enkel voor bouwmarkten, tuincentra en autodealers zou dat vanaf 10.00 uur zijn. Ondernemers kunnen geen verplichting krijgen tot openstelling, wel kunnen zij in overleg afspraken maken.

Reacties ophalen voor besluitvorming
Alle inwoners en ondernemers kunnen met ingang van 4 juli gedurende zes weken reageren op de ontwerpverordening voordat er een besluit wordt genomen. Het college neemt deze reacties mee, waarbij zij eind augustus een al dan niet gewijzigde verordening winkeltijden Nieuwegein voor definitieve besluitvorming door de raad aanbiedt.

Mening over verruiming koopzondagen
De verzoeken vanuit de Nieuwegeinse middenstand voor verruiming van het aantal koopzondagen spreken van kansen voor economische vooruitgang enwerkgelegenheid. Nieuwegein werkt aan de realisatie van een nieuw stadshart met meer winkels en horecavoorzieningen. Nu de tweede fase van City Plaza begin 2014 opgeleverd wordt, kan dit bijdragen aan de verlevendiging van het stadscentrum. Met de koopzondagen is ook extra werkgelegenheid gemoeid. Winkeliers spreken over 250 tot 400 extra arbeidsplaatsen. Bovendien biedt de verruiming van de winkeltijden in Nieuwegein een gelijke uitgangspositie voor ondernemers ten opzichte van de regio. Tegelijkertijd speelt ook de positie van eenmanszaken een rol. Zij brengen andere argumenten naar voren die het college ook belangrijk vindt om te wegen. Daarbij zijn er motieven van levensbeschouwelijke aard. Het college biedt met de inspraakperiode ruimte voor het ophalen van reacties.

Handhaving huidige regelgeving
Tot de vaststelling van een mogelijk nieuwe verordening in de gemeenteraad geldt de huidige verordening winkeltijden 2012. Daarin is vastgelegd dat er 12 koopzondagen per wijk per jaar mogen zijn. De gemeente ziet erop toe dat winkeliers zich, zolang er geen nieuw raadsbesluit in werking is getreden, houden aan de huidige regelgeving.

Proces tot aan besluit
Voor het verhogen van het aantal koopzondagen is een aanpassing van de huidige verordening nodig. Het college start met ingang van 4 juli een inspraakperiode waar inwoners en ondernemers hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. Daarna volgt een definitief voorstel vanuit het college aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt de winkeltijdenverordening in de vergadering van 25 september. Als de raad de nieuwe verordening vaststelt, kunnen winkeliers vanaf 1 oktober meer zondagen open. Overigens is het voor winkeliers geen verplichting om op koopzondagen open te zijn, maar kunnen zij een eigen afweging daarin maken.

concept verordening winkeltijden Nieuwegein 2013

Raadsbrief koopzondagen