Welkom op de website van wijknetwerk Fokkesteeg

Nadat het vorige wijknetwerk zichzelf in januari 2020 heeft opgeheven, zijn wij als groepje enthousiaste en betrokken bewoners van de wijk gestart met een nieuw wijknetwerk Fokkesteeg.

Wij, dat zijn: 

Bianca Hatzmann, voorzitter

Marleen Schollaart, secretaris en tijdelijk penningmeester

Saskia Schuilenga, algemeen lid en coördinator Kidsclub

Guus Helmes, algemeen lid

Nadat wij vol goede moed aan de slag waren gegaan en huis aan huis flyers hadden verspreid waarin wij ons voorstelden en een jaaragenda van de geplande activiteiten hadden opgenomen, kregen wij te maken met een enorme tegenslag: de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Dat betekende dat wij alle activiteiten moesten stilleggen, nog vóórdat ze waren gestart. Begrijpelijk, maar wel heel jammer.

Maar van uitstel komt zeker geen afstel: indien de maatregelen het toelaten, starten wij in juni alsnog met onze activiteiten.