De gemeente is bezig met de herijking van de school- en sportgebouwen. Doorslag is samen met Vreeswijk en Fokkesteeg als eerste aan de beurt. Er is een aantal bijeenkomsten geweest voor de bewoners. N.a.v. deze bijeenkomsten is voor Doorslag in principe gekozen voor de locatie Groenling. Dit is nog niet definitief. Waarschijnlijk komt het in september in de gemeenteraad aan de orde.

Een aantal bewoners rondom de locatie Groenling maakt zich ernstig zorgen over de verkeerstoename, de parkeergelegenheid en de geluidsoverlast die een Multi Functionele Accommodatie met zich mee zal brengen. Met name het feit dat de huidige gymzaal vervangen zal worden door een sportzaal met een tribune en een horeca-gelegenheid baart hen zorgen. Zij hebben de werkgroep Groenling opgericht. Het wijkplatform Doorslag (onder)steunt de werkgroep.

Onder de kop Documenten - schoolgebouwen Werkgroep Groenling - vindt u de verslagen van de werkgroep.