foto

foto


Over de wijk van Batau-Zuid

Wilt u een mooi artikel schrijven over Batau Zuid?

Of een mooie fotoreportage maken?

Of een video?     Dan is deze plek voor U!

Bij meerdere inzendingen beslist de wijkraad.

Contact mij,  Karel Riemersma   Wijknetwerk Batau Zuid email:

wnw_batauzuid@hotmail.com

 

Ik ben Maria Sophia van Rossum en woon nu bijna 40 jaar, tot volle tevredenheid, in de wijk Batau Zuid.

Steeds vaker heb ik een camera bij me en fotografeer mijn eigen omgeving. Fotografisch ben ik vooral geïnteresseerd in het dagelijks leven, het gewone, dat wat je elke dag ziet en dus niet opvalt.
Zoals we nu b.v. onze tuinen niet meer inrichten met een zitkuil, gemaakt van bielzen en gewassen grindtegels, zo zal over 30 jaar de wijk een ander aanzien hebben. Omdat alles veranderd en soms ook weer niet, Omdat het gewone bijzonder is, daarom fotografeer ik mijn wijk.
 
Meer foto’s van de serie “Mijn Wijk” zijn te zien in mijn tijdlijn op facebook
Maria Sophia van Rossum