Historie van Batau-Zuid

Wilt u een mooi artikel schrijven over de historie van Batau Zuid?

Of een mooie fotoreportage maken?

Of een video?     Dan is deze plek voor U!

Bij meerdere inzendingen beslist de wijkraad.

Contact mij,  Karel Riemersma   Wijknetwerk Batau Zuid email:

wnw_batauzuid@hotmail.com