boombeschermingsplan

Een leefbare stad kan niet zonder bomen. Bomen dragen bij aan de beeldkwaliteit, geven beschutting tegen hitte en wind, hebben soms culturele waarde, enzovoort. Helaas wordt het belang van bomen in de praktijk gemakkelijk uit het oog verloren. Daarom is de bescherming van bomen geregeld via drie documenten: de Bomenverordening, de Bomenkaart en het Boombeschermingsplan.

LINK naar het artikel

Over het concept "boombeschermingsplan" konden zienswijzen teruggekoppeld worden naar de gemeente.  In onderstaand eindverslag vindt u deze zienswijzen en de antwoorden van de gemeente.

LINK Eindverslag ter beantwoording van de ingediende zienswijzen op het concept Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019