VrijwilligersHuis Nieuwegein

3 februari 2018 was niet zomaar een zaterdagmiddag.

Dat ze ruim twee jaar bezig zijn geweest met de voorbereidingen, was de boodschap zaterdagmiddag van het VrijwilligersHuis Nieuwegein. En ook dat het VrijwilligersHuis er is voor, door en met de vrijwilligers en initiatiefnemers van Nieuwegein.

Wat begon als een behoefte en Right to Challenge ruim twee jaar geleden, mondde uit in een heuse beweging die er alles aan doet om verbindingen te leggen, netwerken te creëren en versnipperingen tegen te gaan. Henk van der Honing, voorzitter van het VrijwilligersHuis verwoordde het als volgt: “We wilden niet weer het zoveelste instituut, toen we hiermee startten.”

En dat is gelukt. Het waren de vrijwilligers zelf die een centrale plaats maakten waar alle initiatieven bij elkaar komen. Zoals de nu geopende vacaturebank waar je kunt zoeken naar een vrijwillige klus of meer permanente betrokkenheid bij vrijwillige inzet. Daarnaast is het ook een website waar je ideeën vindt voor je tussenjaar of je MAS-stage; en als je geen (betaald) werk hebt, kun je je breder oriënteren op wat je zoekt.

Drie wethouders van Nieuwegein ondersteunden afgelopen zaterdag 3 februari deze beweging toen zij “ja” zeiden op de uitnodiging de vacaturebank te openen. Zij solliciteerden alle drie voor het oog van de aanwezigen zaterdagmiddag naar een vrijwilligersklus.

Wethouder Peter Snoeren gaf uiting aan zijn passie voor duurzaamheid om als tijdelijke energieambassadeur voor Samen Duurzaam Nieuwegein met een warmtecamera langs huizen te gaan om duurzame besparingstips en tricks te geven. Samen met de contactpersoon Bram Wesselink van het VrijwilligersHuis voor Duurzaam, draagt Snoeren bij de volgende warmte-scan ronde zijn steentje bij.

Wethouder Martijn Stekelenburg liet zijn muzikale talent spreken door te solliciteren bij het AkoestiCafé, waar vrijwilligerspret en professionaliteit worden gecombineerd.

Wethouder Hans Adriani reageerde op de oproep ‘Koffiekletsje met Doortje’ geplaatst door Handje Helpen, een organisatie die praktische hulp biedt aan kinderen en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking.

Zichtbaar enthousiast en gemotiveerd stelden de wethouders hun kennis en kunde ter beschikking aan het nieuwe platform.

De vacaturebank wordt verder uitgebouwd binnen de ontwikkeling van het digitale platform; een digitale ontmoetingsplaats waar op termijn alle vrijwillige initiatieven zichtbaar worden. Een ander mogelijkheid van het platform is bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van materialen en ruimte. Zo wordt dubbel werk voorkomen, elkaar ontmoeten gemakkelijker en vrijwilligerswerk nog nuttiger en leuker.

Voor iedereen was er zaterdagmiddag genoeg tijd elkaar te spreken, nieuwe mensen te ontmoeten en afspraken te maken voor samenwerking. Want dát is waar de beweging van het VrijwilligersHuis om draait: elkaar leren kennen, met elkaar samenwerken, van elkaar leren en elkaar kunnen bellen. Gewoon, omdat dit VrijwilligersHuis de inwoner van Nieuwegein bovenaan zet. Daar doet ze het voor.

Meer informatie bij Jeannette Verplancke, projectleider;
Henk van der Honing, voorzitter. 

Telefoonnummer 0653972685

info@vrijwilligershuis-nieuwegein.nl

www.vrijwilligershuis-nieuwegein.nl

 

FOTO:
3 februari 2018 met vlnr:
Wethouder Peter Snoeren, wethouder Hans Adriani, wethouder Martijn Stekelenburg, projectleider Jeannette Verplancke; de drie wethouders solliciteren naar een vrijwilligersactiviteit op de nieuwe vacaturebank en schrijven zich in.

Een VLOG van deze dag volgt binnenkort!

wethouders-nieuwegein-1517929474.jpg