Voorlopige maatregelen Oranjebrug

Voorlopige maatregelen Oranjebrug

De onderzoeken naar de aantasting van de Oranjebrug zijn afgerond.
De brug is de komende vijf jaar veilig voor gebruik.
Om de brug de komende jaren veilig te houden, wordt er een aantal maatregelen ingevoerd.
Op de brug is inmiddels een aslastbeperking van 8,5 ton ingevoerd.
Dit zal alleen hinder opleveren voor zeer grote voertuigen, uitzonderlijk vervoer over de weg.
De bus en hulpdiensten kunnen gebruik blijven maken van de brug. Aangezien de constructie onder de voetpaden het meest aangetast is, worden deze afgeschermd tegen gebruik door gemotoriseerd verkeer. Tenslotte vinden er op regelmatige basis inspecties van de brug plaats.
De komende periode wordt bekeken welke werkzaamheden op lange termijn aan de brug moeten plaatsvinden.