Verwenarrangement voor mantelzorgers

Nieuwegein waardeert Mantelzorgers

Nieuwegein kent veel mantelzorgers die zorgen voor een familielid, vriend of kennis die hulpbehoevend is. Dit doen ze vaak al langere tijd, onbetaald en in hun eigen tijd. Voor hen heeft Nieuwegein een verwenarrangement ontwikkeld als blijk van waardering voor hun inzet.

 Wethouder Hans Adriani:
“Wij vinden dat mantelzorgers in Nieuwegein een blijk van waardering verdienen voor het vaak onderschatte en onmisbare werk dat zij iedere dag verzetten. Het verwenarrangement is daarvoor een gebaar.”

Verwenarrangement voor mantelzorgers

Het verwenarrangement is ontwikkeld door MOvactor,
bibliotheek De tweede verdieping , DE KOM, stadstheater en kunstencentrum, Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein en de gemeente Nieuwegein.
Met dit arrangement willen deze samenwerkingspartners de mantelzorgers een ontspannende ervaring aanbieden.
Het arrangement bestaat uit een lunchbon bij Fairs van MOvactor, een theatervoorstelling in DE KOM en een proefabonnement op de bibliotheek aan huis van De tweede verdieping.

Hoe aan te vragen?
Mantelzorgers kunnen het verwenarrangement van 1 juli tot 23 augustus 2015 aanvragen via de website www.steunpuntmantelzorgnieuwegein.nl. Wie niet over de mogelijkheid beschikt het arrangement online aan te vragen, kan terecht bij het dichtstbijzijnde buurtplein. De mensen van MOvactor verlenen graag assistentie. 

Achtergrond
Tot 1 januari 2015 bestond het mantelzorgcompliment dat de Sociale Verzekeringsbank namens het Rijk uitgaf. Dit compliment is per 1 januari 2015 vervallen. Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Er was al een steunpunt mantelzorg in Nieuwegein, die tal van activiteiten voor mantelzorgers organiseerden. Zoals  ieder jaar de dag voor de mantelzorger.

Sinds 2015 is dit steunpunt uitgebreid. Zo zijn er meer mogelijkheden gekomen voor ondersteuning van mantelzorgers via bijvoorbeeld Handje Helpen. Ook kunnen mensen die mantelzorg ontvangen korte tijd bij Zorgspectrum logeren om de mantelzorger te ontlasten.

Met dit nieuwe compliment geeft  de gemeente Nieuwegein een extra blijk van waardering.