Verduurzamen koopwoningen Rijtuigenbuurt

Verduurzamen koopwoningen Rijtuigenbuurt

Mitros heeft in de Rijtuigenbuurt groot onderhoud uitgevoerd aan een deel van haar huurwoningen. Met de uitgevoerde maatregelen heeft Mitros deze woningen verduurzaamd en wordt veel energie bespaard.

Een aantal buurtbewoners heeft bij Mitros of haar aannemer heeft aangegeven dat zij interesse hadden in één of meer van de uitgevoerde maatregelen voor hun eigen woning. Deze aannemer heeft echter aangegeven dit toch niet verder op te pakken.
De gemeente en Energie-N willen hier nu alsnog samen vervolg aan geven.  Het verduurzamen van koopwoningen zou immers naadloos aansluiten bij de plannen voor het verbeteren van de openbare ruimte die nu door bewoners en gemeente worden uitgewerkt (project Betere Buurten). Bovendien geeft het invulling aan de ambities van de gemeente om samen te werken aan een Energieneutrale stad.  

Energie-N (www.energie-n.nl) is een groep betrokken Nieuwegeiners die op basis van eigen ervaring mede-Nieuwegeiners willen helpen bij het verduurzamen van hun woning. Zij kennen de weg naar benodigde instanties en financieringsmogelijkheden. Daarnaast kunnen zij concrete voorbeelden laten zien zoals het collectief plaatsen van zonnepanelen in samenwerking met de buurt.

Energie-N en gemeente willen samen met geïnteresseerde bewoners in de Rijtuigenbuurt dit traject alsnog oppakken. De bewoners die hun interesse al gemeld hadden zijn persoonlijk benaderd maar iedereen kan mee doen. Als je je aanmeld op de site van Energie-N dan mis je niets.

Wat gaan we doen?

Medio juni organiseren we een bijeenkomst. Hier zal informatie gegeven worden over de ontwikkelingen op gebied van verduurzaming, subsidies en financiering. Samen gaan we inventariseren wat dit betekent voor de woningen in de Rijtuigbuurt. We gaan met elkaar bepalen waar we uiteindelijk met de verduurzaming zouden willen uitkomen (de stip op de horizon).

Vervolgens willen we met medewerking van enkele enthousiaste buurtbewoners (laten) uitzoeken welke logisch stappen je kan zetten om daadwerkelijk daar uit te komen.

Na de zomervakantie willen we de resultaten aan de buurt presenteren. We willen inventariseren wie nu al stappen wil zetten en welke dat dan zijn.  Voor een aantal bewoners zal dit op dit moment nog niet haalbaar zijn. Iedereen moet zijn eigen afweging maken. Als de tijd wel rijp is weet je met het onderzoek in de hand in ieder geval wel wat je dan het beste kan doen.

Met de bewoners die nu wel de eerste stappen willen/kunnen zetten worden aannemers benaderd voor het maken van concrete offertes. Als veel mensen mee doen wordt de prijs lager.  Op basis van de offertes beslist u pas of u daadwerkelijk iets gaat uitvoeren.

Doet u mee? Meldt u dan aan op de site van Energie-N. http://energie-n.nl/onze-activiteiten/verduurzamen-koopwoningen-rijtuigenbuurt/

Heeft u vragen of ideeën, mail u dan gerust. C.Custers@Nieuwegein.nl; paul@energie-n.nl