Uitnodiging inloopavond Bestemmingsplan Batau (Noord én Zuid)

Op maandag 22 januari 2018 start de inspraakperiode voor het voorontwerpbestemmingsplan Batau. Deze dag organiseren wij van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond in het Stadshuis, Stadsplein 1, verdieping 4.

U kunt deze avond vrij inlopen voor een toelichting op dit conceptplan en informatie over de mogelijkheid om uw reactie te geven.
De inspraakperiode loopt van 22 januari t/m 5 februari 2018.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Elke gemeente in Nederland is verplicht om voor haar grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Een bestemmingsplan geeft onder andere aan welk gebruik op een bepaald perceel is toegestaan (bijvoorbeeld Wonen of School) en waar mag worden gebouwd en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden.
De bestemmingsplannen van Batau zijn verouderd. Ze zijn niet meer in overeenstemming met de huidige wetgeving, in de loop der jaren verleende vergunningen, (in samenspraak met u) vastgesteld nieuw beleid enzovoort. Daarom wordt voor Batau een algehele actualisering van de bestemmingsplannen voorbereid. Er komt één nieuw bestemmingsplan Batau.
In dit bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Wel is geprobeerd om (in lijn met de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt) het plan beter leesbaar en digitaal makkelijker toegankelijk te maken.