Uitnodiging Toekomstgesprek Nieuwegein

Toekomstvisie 2025: denk en doe mee!
 


Hoe zorgen we in de toekomst voor meer levendigheid en gezelligheid in de stad?
En wat betekent vergrijzing voor de vraag naar woningen en zorg in Nieuwegein?
Deze en andere vragen staan centraal tijdens de zes Toekomstgesprekken
die in juni plaatsvinden.
Het doel is om de thema’s die we tot nu toe hebben opgehaald, verder uit te diepen
voor de Dag van de Toekomst op 27 juni aanstaande.
Daarvoor zijn we op zoek naar mensen die goede ideeën hebben voor de stad en
daarover graag in een ontspannen opbouwende sfeer met ons in gesprek gaan.
Herken je je daarin? Meld je dan nu aan voor een of meerdere Toekomstgesprekken.

Zes thema's

Op basis van hetgeen we de afgelopen maanden hebben opgehaald tijdens het Toekomstcafé, de circa tweehonderd straatinterviews, de twee bijeenkomsten met de denktank en het forum op de website www.ikbennieuwegein.nl hebben we een zestal thema’s opgesteld.
Dat zijn onderwerpen die vaak zijn genoemd en dus als belangrijk worden ervaren voor de toekomst van Nieuwegein. Het gaat om de volgende zes thema’s:

  Ontmoeting en levendigheid;

  Een prettige en groene woonomgeving;

  Kleinschalige voorzieningen in de buurt;

  Divers en betaalbaar wonen;

  Binnenstad bereikbaar en onderscheidend;

  Ruimte voor ondernemerschap.

  

   Zes gesprekken

    2 juni, 19.30-21.30 uur: Ontmoeting en levendigheid

    2 juni, 19.30-21.30 uur: Een prettige en groene woonomgeving

    9 juni, 19.30-21.30 uur: Kleinschalige voorzieningen in de buurt

    9 juni, 19.30-21.30 uur: Wonen in Nieuwegein

    16 juni, 19.30-21.30 uur: Binnenstad bereikbaar en onderscheidend

    17 juni, 16.00-18.00 uur: Ruimte voor ondernemerschap

Aanmelden

Je kunt je voor de Toekomstgesprekken aanmelden via www.ikbennieuwegein.nl.
We hopen je daar te begroeten!


Met vriendelijke groet,

Burgemeester Frans Backhuijs en wethouder Peter Snoeren