Uitnodiging: Nieuwegein; gezonde stad!?

Beste genodigde,

Nieuwegein is een relatief gezonde, groene en sociale stad. Maar er is nog veel gezondheidswinst te behalen! De fysieke leefomgeving heeft een grote impact op ons welbevinden en onze gezondheid. Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst ‘Nieuwegein; gezonde stad!? -  Samen op weg naar een gezonde leefomgeving’. De volledige uitnodiging vindt u in de bijlage.

Aanmelden
Wilt u op 4 september meepraten over kansen voor een gezonde leefomgeving in Nieuwegein?
Meldt u voor dinsdag 28 augustus aan voor de bijeenkomst via omgevingswet@nieuwegein.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en het programma voor deze middag.

Kent u bewoners, lokale ondernemers of organisaties (binnen en buiten het wijkplatform) die hier graag over willen meepraten? Ook zij zijn van harte welkom. Stuurt u deze uitnodiging naar hen door?

Meer informatie
Meer informatie over gezonde leefomgeving leest u op https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/themadossiers/gezonde-leefomgeving
Wilt u meer informatie over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie? Bekijk dan de site www.ikbennieuwegein.nl/omgevingsvisie
U kunt ook contact opnemen met Dave van Loon, projectleider omgevingsvisie, via d.vanloon@nieuwegein.nl of 030-6071354.

Wij zien u en/of iemand uit uw netwerk graag op 4 september.

Vooraankondiging
Hoe veilig is Nieuwegein? Waar is nog winst te behalen? Wilt u op 6 september meepraten over kansen voor een veilige leefomgeving in Nieuwegein?
Zet het vast in uw agenda. Kent u bewoners, lokale ondernemers of organisaties (binnen en buiten het wijkplatform) die graag over veiligheid willen meepraten? Ook zij zijn van harte welkom.
U ontvangt binnenkort de officiële uitnodiging.

Mede namens projectgroep Omgevingsvisie en projectleider Dave van Loon,

 

Met vriendelijke groet,

 

Suzan Aardewijn | Gemeente Nieuwegein |Programma ondersteuner Omgevingswet
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein | T 030-607 136 7 |M 06-15 25 90 22

Werkdagen: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag

persbericht-20180713-klimaatadaptatie.pdf Klik hier, om het bericht te downloaden.