Speciallympics Nieuwegein 11 tot en met 15 mei

Speciallympics Nieuwegein is een sport- en beweegprogramma dat is ingericht voor mensen die het lastig vinden om aan te haken bij regulieresport- en beweegactiviteiten. Met hetprogramma willen we zoveel mogelijkmensen de kans geven om lekker te sporten en te bewegen. Speciallympics Nieuwegein bestaat uit een samenwerking tussenverschillende zorginstellingen en sportaanbieders. Denk hierbij aan: Algemene Hulpdienst Nieuwegein WIJ3.0, Reinaerde, StichtingNedereind, JSV Nieuwegein en Infi nity Freerun. 

Gezamenlijk willenwe iedereen de kans bieden om ineen veilige omgeving te sporten enbewegen op het eigen niveau.Speciallympics Nieuwegein biedt demogelijk om wekelijks deel te nemenaan het sport- en beweegaanbod,dat wordt aangeboden door deverschillende partners en/ofsportaanbieders. Ook organiseertSpeciallympics Nieuwegein in deweek van 11 tot en met 15 eenweek waarin verschillende leukeen sportieve activiteiten wordengeorganiseerd.

Voor meer informatie zie oinderstaande Flyers.