Saneren verkeersborden

In de hiernaast staande tabel de planning van het verbeteren van de plaatsing van verkeersborden.

De verbetering houdt onder
meer in:

- Verwijderen van overdaat aan
   verkeersborden en tekene

- Beter zichtbaar plaatsen van
  borden

- aan de juiste kant van de
  weg plaatsen van borden

- vervangen van versleten,
  verweerde of beschadigde
  verkeersborden.